O údajných ostatcích mumifikovaných těl, které byly nalezeny v Peru v Nazca, se začalo říkat, že to byli mimozemšťané. Avšak po určité analýze byli prohlášeni za lidi. Nyní je ale analyzoval druhý vědec a ukázalo se, že to zas tak běžné lidské bytosti nebyly.

Ta těla měla několik abnormalit naznačujících, že to lidé nejsou

Už na první pohled se říkalo, že nevypadají jako normální lidská těla, když se po bližším ohledání ukázalo, že mají několik abnormalit. Měli větší hlavy; oči měli širší, žádné uši a jen maličké nosíky a s tím, že měli méně obratlů, než nacházíme u lidí. Tyto ostatky vyvolaly mezi těmi, kdo věří, že by mohlo jít o mimozemšťany, mohutnou debatu.

Nejdříve se říkalo, že ty mumifikované ostatky nalezené v Peru jsou mimozemšťané, avšak pak vědecká komunita řekla, že celá ta záležitost není nic než hoax a že ty mumie jsou fabrikace a nebyly ani objeveny v peruánské jeskyni. Tyto komentáře byly proneseny, aniž by se daní vědci vůbec obtěžovali na ty mumie podívat a ještě před jejich řádnou analýzou.