Lidstvo v současnosti zažívá stav „klimatického výjimečného stavu,“ řekl papež František, přičemž zlořečil popíračům lidmi způsobené klimatické změny za jejich perverzní přístup, který nás všechny ohrožuje. „Potřebujeme takovou diskusi, která nás všechny sjednotí, protože ta ekologická hrozba, kterou zažíváme, a její kořeny vyrůstající z lidstva, nás všechny postihuje,“ řekl František v prohlášení k summitu OSN COP23 o klimatické změně, který tento týden probíhá v německém Bonnu.


Máme tu čtvero „perverzních“ přístupů, které brání snahám o konkrétní řešení toho problému klimatické změny, „které se táhnou ve spektru od popírání tohoto problému až po lhostejnost, nonšalantní rezignaci před ním či slepou víru v technická řešení,“ řekl.

Tyto perverzní přístupy, řekl František, „určitě nepomáhají poctivému výzkumu a upřímnému, ovoce nesoucímu dialogu o budování budoucnosti naší planety, jsou to: popírání, lhostejnost, rezignace a víra v neadekvátní řešení.“

Papež ve svém poselství řekl, že klimatická změna je „jedním z nejznepokojivějších jevů, s nímž se lidstvo potýká,“ přičemž chvalořečil Pařížskou dohodu o snížení oxidu uhličitého jako „historickou“ dohodu.

Tato dohoda, řekl, „ukazuje jasnou cestu přechodu k modelu ekonomického rozvoje s nízkou až nulovou spotřebou uhlíku, s podněcováním solidarity a s využíváním výhod z úzkých vazeb mezi bojem s klimatickou změnou a bojem proti chudobě.“

Tento přechod dále rozhýbal současný „výjimečný klimatický stav“, který na nás apeluje, aby národy světa přijímaly větší závazky, řekl.

Papež toto shromáždění v Bonnu povzbuzoval a popisoval jeho postup jako „důležitou fázi Pařížské klimatické dohody.“

„Během takovéhoto procesu je nezbytné udržovat ochotu ke spolupráci na vysoké úrovni,“ řekl.

Ač jsou zapotřebí technická řešení problému klimatické změny, řekl papež, tak ta „nejsou dostatečná“ bez přihlédnutí k „etickým a sociálním aspektům a dopadům toho nového paradigmatu rozvoje.“

Papež účastníkům řekl, že „mají těžkou odpovědnost neprodleně jednat a mít k tomu tak volnou ruku, jak je to jen možné, ve vztahu k současným politickým a ekonomickým tlakům tak, aby překonaly ty různorodé zájmy a způsoby chování.“

Papež své poselství zakončil vyjádřením své naděje, že členové této konference „konsolidují svou vůli přijmout k boji s jevem klimatické změny skutečně efektivní rozhodnutí.“

Teď v červnu oznámil prezident Trump stažení Spojených států z Pařížské klimatické dohody, kdy řekl, že ta hrubě znevýhodňuje americké pracující.

USA okamžitě „zruší veškerou realizace té nezávazné Pařížské dohody a ta drakonická finanční a ekonomická břemena, která tato dohoda na naši zemi uvaluje,“ řekl.

„Tato dohoda není ani tak moc o klimatu, jako spíše o tom, že jiné země získávají oproti Spojeným státům finanční výhody,“ řekl.

Nedlouho po té Světová rada církví (WCC) prezidenta za jeho rozhodnutí pokárala, kdy konstatovala, že tento krok „má zkázonosné důsledky pro ty nejchudší a nejzranitelnější, pro děti našich dětí a pro celou planetu, kdy ohrožuje přístup k čisté vodě, potravinám, přístřeší a bezpečnému živobytí a podvrací úsilí o trvalou ekologickou udržitelnost a o mír.“

V hodnocení této reakce na prezidentovo rozhodnutí uvedl sloupkař Washington Post Charles Krauthammer, že na té hysterické reakci se ukazuje, že tato záležitost se už pro Levici stala „věcí vlastně náboženské víry“, zatímco vůdkyně kongresové menšiny reprezentantka Nancy Pelosi (D-CA) řekla, že Trumpovo rozhodnutí bylo „zneuctěním“ Boha.

Minulý měsíc odhalil prestižní žurnál Lancet, že choroby spojené se znečištěním mohly v roce 2015 za odhadem 9 milionů předčasných úmrtí, čili tj. 15 krát více než ze všech válek a dalších forem násilí dohromady.

Ač až dosud nebyl zadokumentován jediný případ osoby zabité „globálním oteplováním“ způsobeným oxidem uhličitým, tak skutečné znečištění vzduchu, vody a země zabíjí v průměru 25 000 lidí denně po celé planetě.

Znečištění nejenže je největší prostředím způsobenou příčinou chorob a předčasných úmrtí v dnešním světě, jak zjistila studie tohoto v Británii sídlícího žurnálu, ale choroby způsobené znečištěním mohou přibližně za 16 procent veškeré úmrtnosti na světě – „tj. třikrát více úmrtí než na AIDS, tuberkulózu a malárii dohromady a 15 více než ve všech válkách a veškerých ostatních formách násilí dohromady.“

Přes nesmírnou zkázu uvrhovanou na nás od skutečného znečištění jsou mocní tohoto světa zjevně rozhodnuti jej ignorovat a radši upřednostňovat ideologií živenou křížovou výpravu proti „globálnímu oteplování.“

„Přes svůj těžký dopad na lidské zdraví, ekonomiku a prostředí se znečištění stejně přehlíží, zvláště v zemích s nízkým a středním příjmem a zdravotní dopady znečištění se podceňují v kalkulacích břemene globální úmrtnosti,“ konstatoval Lanced.

Tyto zdravotní škody kvůli znečištění „se zvláště přehlíží jak v agendách mezinárodního rozvoje, tak v agendách globálního zdraví,“ prohlašuje tato zpráva.

Ač Pařížská klimatická dohoda zdlouhavě pojednání o snížení emisí skleníkových plynů, tak se v celém tom 27 stránkovém dokumentu nikdy ani slovem nezmiňuje o „znečištění“.

Zdroj: breitbart.com