Skupina označující se za zapisovatele nenávistných zločinů, Řekni MÁMĚ, požaduje, aby Google revidoval své algoritmy, aby zajistil, že vyhledání takových výrazů jako gangy sexuálního zneužívání a terorismus nevydají „anti-muslimské“ výsledky. Řekni MÁMĚ, ve své každoroční zprávě o „islamofobii“ tvrdí, že „krajně pravicové“ skupiny zmanipulovaly výsledky tohoto vyhledávacího giganta tak, aby jimi podněcoval zaujatost vůči muslimským skupinám žijícím v Británii.


„Naléháme na Google, aby revidoval to, jak krajně pravicové webové stránky oblafly vyhledávací algoritmy prostřednictvím Optimalizace vyhledávacího enginu (SEO) tak, aby zvýšili své hodnocení ohledně příspěvků týkajících se zločinnosti, sexuálního vykořisťování a terorismu,“ uvádí.

„Tím zvýšeným hodnocení nejenže zvyšují svou legitimitu, nýbrž i strhávají snadno ovlivnitelné lidi k souznění s těmito extremisty.“

Tento dokument, který prochází 1 223 „anti-muslimských činů“ v loňském hlášení této organizaci tvrdil, že jakákoliv spojitost s gangy sexuálního zneužívání a muslimskými komunitami „není podložena fakty.“

Autoři této zprávy poukazující na údajnou „zaujatost při sběru dat“ popisují „nadproporcionální podíl asijských mužů“ v případech sexuálního vykořisťování dětí gangy jako na pouze „při povrchním pohledu se jevící“ a tvrdí, že vzorky ve studiích byly „příliš malé, aby z nich bylo možno vyvodit celonárodní závěry.“

V případech „teroristických útok spojených s extremisty muslimského původu“ tato zpráva doporučuje, aby úřady vedly razie proti „nenávisti“.

„Policejní síly by měli uvážit, jak někteří zneužijí takovýchto událostí jako záminky pro ideologicky motivované násilí a nenávistnou mluvu na internetu, která bude útočit na muslimy a jejich instituce,“ konstatuje.

Tato organizace uvádí, že její spolupráce v partnerství se společnostmi sociálních médií by jim mohla pomoci „lépe pochopit proti-muslimské předsudky a podpořit vzdorování takovým povídačkám na internetu, do nichž se investuje více než do reklamy.“

„Události s vysokým profilem jako je referendum o EU a populární debaty kolem imigrace a terorismu zavlekly xenofobii, rasismus a anti-muslimské sentimenty i na mainstreamové platformy, je tudíž nutno vyvinout větší úsilí, aby se s takovýmito tvrzeními bojovalo a vzdorovalo povídačkám mytologizujícím muslimy a islám,“ řekl.

Takových „povídačkám vzdorujících verzí“ je podle této zprávy zapotřebí, aby se bojovalo proti Breitbart London a jiným nejmenovaným platformám popisovaným jako zdroje „konspiračních povídaček“ s vazbami na „krajně pravicový extremismus v Evropě.“

Tyto „falešné zprávy“ jsou uváděny jako možná tažná síla „proti-muslimské nenávisti“ a v této zprávě jsou definovány jako „synonymní se zaujatou politickou rétorikou určenou k podvracení důvěry v kritické zpravodajské reportáže mainstreamu.“

Avšak hyper-zaujatá levicová média jsou v této části velebena jako „platforma pro altruistickou touhu vzdělávat veřejnost“, kdy se autoři zprávy domnívají, že tito „se drží tradičního morálního závazky žurnalistiky, který se drží našich demokratických hodnot.“

Řekni MÁMĚ, přišla v roce 2013 o vládní financování poté, co bylo zjištěno, že přeháněla počty proti-muslimských útoků po vraždě Lee Rigbyho ve Woowich islamisty, ale vláda mezitím vytáhla „nenávistné zločiny“ mezi vrcholná témata své agendy.

Počet oficiálních kampaní a iniciativ proti „nenávistným zločinům“, k nimž došlo v posledních týdnech vedených v partnerství s organizacemi londýnské dopravy a s policií, které prováděly organizování návštěv v mešitách po celém městě, a pobízeli muslimy, aby jim nahlašovali to, co „vnímají“ jako ty tzv. „nenávistné zločiny“.

Zdroj: breitbart.com