Podíváme-li se na dlouhý seznam astronautů, kteří se s námi podělili o svou znalost UFO a víru víry tyhle věci, stejně jako o další věci kolem mimozemských civilizací, které navštěvují naši planetu, tak je tento seznam dost dlouhý, a vypadá to, že nikdy nepřestane růst. Astronaut Apolla 14 Dr. Edgar Mitchell nám řekl, že „došlo k havárii korábu a ke sběru mrtvol.“  Dr. Brian O’leary světu řekl, že existuje „spousta důkazů, že jsme kontaktováni,“ Gordon Cooper a další jako Story Musgrave, ti všichni pronesli zajímavé poznámky o svých znalostech nebo domněnkách.


K těm se řadí i dlouhý a rostoucí seznam stovek, pokud ne tisíců vysoce postavených vojenských a politických postav, akademiků a mnoha dalších.

Navíc tu máme stovky a tisíce stránek zveřejněných četnými vládami, které dokumentují tyto zajímavé případy. Ač přesně nemusíme vědět, co se vlastně děje, víme, že tu něco je.

Všechny tyto informace, které v několika posledních letech unikly, vyprovokovaly reakce z „mainstreamového světa“, tj. světa, který měl ve zvyku kritizovat a zesměšňovat tato témata, který teď přijímá nápravná opatření, aby si tím občas vysloužil více věrohodnosti, i když odvádí hrozně mizernou práci.

To je vidět i na nedávných občanských slyšeních v těchto záležitostech stejně jako na tom, jak se populární osobnosti s pop-kultury dávají dohromady s určitými „dobře známými“ lidmi ze společností jako Lockheed Martin a s dalšími ze zpravodajské komunity a začínají s iniciativami uvědomění o těchto věcech, jako Tom Delonge.

Vezměte si např. zakladatele Bigelow Aerospace, který je jedním z mnoha, který se podělil o své znalosti o skutečnosti, že nejsme sami a že máme návštěvy.

Tato témata spousta lidí po dlouhou dobu odsouvala mimo zorné pole, ale zčista jasna, tu máme náhle výbuch informací, které většině objasňují, že se tu něco děje.

Čím se toto téma stává populárnější, tím více prosakuje do arény mainstreamu a tím více je zapotřebí, abychom do něj vkládali kritické myšlení.

Vláda a ti uvnitř vlády stejně jako zpravodajské agentury se tímto tématem silně už roky zabývají. Všechny mainstreamové organizace začaly tento jevy oficiálně zkoumat, např. NICAP a MUFON vznikly z těch, kteří jsou zevnitř zpravodajské a obranné komunity. Takový je teď obecný trend v mainstreamových iniciativách pojednávajících o UFO a mimozemských tématech.


Problém je v tom, že naše vláda a média mainstreamu  nás většinou klamaly v tolika různých tématech, např. okolo 11.9 a dalších útoků pod falešnou vlajkou, k nimž v minulosti docházelo. Takže lidé teď už zpochybňují jakoukoliv povídačku, a to i takovou, kterou dokládá spousta fakt a vynašečů, co promluvili, dokonce i úřadujících prezidentů, politiků a akademiků, kteří o tom už desítky let poskytují důkazy.

Vypadá to, jako že, když něco není silně prezentováno nebo známo naším zdrojům ‚spolehlivých‘ informací, které lžou, kudy chodí, tak je to něco, o čem si malá skupina finanční elity s mocenskými zájmy v mnoha oblastech myslí, že by to nemělo být považováno za významné.

Dochází k tomu i přes skutečnost, že naše média mainstreamu mají přímé vazby na zpravodajskou komunitu.

Každý den prosákne spousta zpráv, které by měly dělat titulky, ale nedělají a místo toho jsou ukrývány pod snůškou lží, což se ukazuje ještě jasněji, podíváme-li se na mezinárodní média v jiných zemích, jejichž informace odporující zprávám ze Západního světa.

Proto není řešením cenzurovat tyto informace nebo je považovat za „falešné zprávy“, ale spíše vést otevřené diskuse, poučovat lidi, jak myslet kriticky, a zkoumat zdroje sami. Ať se lidé rozhodnou sami a ne, aby měli nějakou autoritu, která bude vymýšlet rozhodnutí za ně.

Posledním případem by mohl být Vladimir Putin, který prohlásil útok chemickými zbraněmi v Sýrii za útok pod falešnou vlajkou.

Konec konců, spousta toho, co vidíme, se zneužívá pro korupci a vymývání mozků a k podstrkování povídaček k ospravedlnění vojenských zákroků.

Takže podíváme-li se na téma UFO/mimozemšťané, měli bychom snad očekávat něco jiného? Tato oblast, do které se pouštěli i veteráni z vnitřních kruhů, má dlouhou historii infiltrace zvláštními zájmy, které vše pokřivují deformovanými povídačkami a nejen to. I Hillary Clinton o tomto tématu letos hodně vážně mluvila, aby nalákala více voličů, ale kdo ví.

Tento typ jednání jsme už viděli v našich médiích a i v akademiích za účelem strhnout pozornost.


[quote align="center" color="#999999"]

„Za scénou si vysocí činitelé Letectva dělají vážné starosti s UFO. Ale v rámci oficiálního utajování zesměšňují spoustu občanů, aby dosáhli přesvědčení veřejnosti, že neznámé létající objekty jsou nesmysl.“ – vysoký šéf CIA Roscoe Hillenkoetter [/quote]

Pokud se chcete o tématu UFO/mimozemšťané poučit, publikovali jsme o něm mnoho vysoce citovaných článků. Můžete si je prohlédnout, jelikož jsou všechny archivované, když navštívíte sekci exopolitika našeho webu tady.

Ač tu máme tolika astronautů, kteří se podělili o své zkušenosti, tak jiní rychle zavrhují jakékoliv povídání o UFO, kdy říkají, že se osobně nesetkali s žádnými důkazy, které by naznačovali, že by tento jev byl reálný. To je dost matoucí a vyvolává to v nás otázky o možnosti, že ta kampaň zesměšňování pokračuje, přičemž v současnosti probíhá dezinformační kampaň. Kdo ví?

Pro nás je důležité, abychom je odlišili od ‚věrohodných spolehlivých zdrojů,‘, tj. poctivých a dalších, které sice odpovídají tomu samému popisu, ale spolehlivé nejsou a jsou šířením dezinformací. Jak to dělat je ale námětem na diskusi v jiném článku.

Podívejme se, co řekl ten astronaut

Velice vážně řekl: „My jsme mimozemšťané, my si myslíme, že jsou to nějací jiní, ale my jsme těmi, kdo přišli odjinud. Protože někdo jiný potřeboval přežít… měli malou kosmickou loď a přilétli sem a přistáli a začali tu civilizaci, takto tomu věřím. A když mi nevěříte, podívejte se do knih o starých Sumerech a uvidíte, co o tom říkali, ty vám to řeknou naplno.“

A zase se podílí o své domněnky, možná však má o tomto tématu větší znalosti, ale kdo ví. Konec konců vše, co se týká toho, co se opravdu stalo a co se děje na měsíci je dost útržkovité a je dost těžké to poskládat dohromady, aby to dávalo smysl.

Není to jako, když tento astronaut říká ve smyslu těch lží jako Dr. Edgar Mitchell, když řekl, že „měl to štěstí, že byl tak privilegovaný, když byl u faktů, že nejsme na této planetě sami,“ a že nás „často navštěvovali.“