Zakladatel Wikileaks Julian Assange se obrátil na předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera s návrhem, aby bylo Španělsko vyloučeno z Evropské unie za „očividné porušování Článku 2 Lisabonské smlouvy. „Drahý Jean-Claude Junckere. Cožpak je to „úcta k lidské důstojnosti, svobodě a demokracii"? Použijte Článek 7 a vyřaďte Španělsko z členství v Evropské unii za očividné porušení Článku 2," napsal Assage na Twitteru.


Před tím Assange nazval situaci v Katalánsku v souvislosti s referendem o nezávislosti „první internetovou válkou na světě".