Papež František v sobotním projevu ve Vatikánu zjevně připisoval strach lidí z evropské migrační krize xenofobii, kdy poukazoval, že z odporu k migraci bychom se mohli vyléčit „střetem kultur“. … V promluvě k členům Italské asociace národních obcí (ANCI) papež říkal, že chápe „stres mnoha vašich občanů tváří v tvář masivnímu přívalu migrantů a uprchlíků.“


Tento stres, pokračoval, „lze vysvětlit nejapným strachem z ‚cizince‘, kdy tento strach je zjitřený ranami utrpěnými při ekonomické krizi, nepřipraveností místních komunit a nedostatečností mnoha opatření přijatých v atmosféře nouzového stavu.“

František se tímto prohlášením zjevně přidal do šiku těch, kdo připisují obavy z masové migrace a z jejích důsledků xenofobii – řeckých slov xenos (cizinec) a fobie (strach).

„Tuto nechuť lze překonat, když se lidem nabídnou místa vzájemného setkání a vzájemného poznání,“ řekl v sobotu papež. „Iniciativy, které podpoří kulturní střety, vzájemnou výměnu uměleckého a kulturního obohacení a znalostí o místech a komunitách původu nově příchozích jsou rovněž vítány.“

František se uchýlil k pochvale pracovníků obcí v jejich snaze o vítání migrantů a o pomoc s jejich integrací do místních komunit.


„Jsem potěšen, když se dovídám, že mnohé místní vlády zde reprezentované lze počítat mezi hlavní zastánce praktik přijímání a integrace,“ řekl, „s povzbudivými výsledky, které si zaslouží, aby vešly v širokou známost. Doufám, že mnoho dalších bude vašeho příkladu následovat.“

Ve středu papež zahájil dvouletou kampaň za vzdělání lidí o útrapách migrantů a za účelem vyprovokování „posuvu v myšlení“ o nich po celém světě.

„Bratři, nesmíme se bát sdílet svou cestu spolu! Nesmíme se bát sdílet s nimi naději!“ řekl František při své každotýdenní generální audienci na Náměstí Svatého Petra, při níž tento nový projekt zvaný „Společná cesta“ inauguroval.

Na kampaň dohlíží síť globálních katolických charit Caritas Internationalis a má za cíl prosazovat uvědomění a akce týkající se migrantů a uprchlíků a pomoci jim s budováním konexí v místních komunitách.


Podle Caritas k potřebě „posuvu v myšlení“ patří vyvrácení obecných „mýtů o migrantech,“ k nimž patří představa, že migrantů je více, než kdy dříve, že migranti žijí ze sociálních dávek a kradou pracovní místa občanům, že uzavření hranic zaškrtí jejich příliv a že „lidé z chudých zemí migrují do zemí bohatých.“

Letos v létě vydaná zpráva od Centro Machiavelli zjišťuje, že evropská imigrační krize způsobuje „bezprecedentní“ posuv v demografii Itálie. Letos v lednu měla Itálie více pět milionů cizinců žijících v ní jako obyvatelé, což je značný nárůst o 25 procent vůči roku 2012 a o celých 270 procent vzhledem k roku 2002. V té době činili cizinci pouhých 2,38 procenta obyvatelstva, zatímco o patnáct let později je to číslo skoro trojnásobné, kdy jich je 8,33 procenta obyvatel.

Budou-li současné trendy pokračovat, tak do roku 2065 první a druhá generace imigrantů překročí 22 milionů, čili více než 40 procent celkové italské populace.

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com/