Nová zpráva ukazuje, že počet zastřelených ve Švédsku je čtyřnásobný oproti Německu a v počtu útoků ručním granátem jsou na úrovni Mexika. Počet zločinů střelnými zbraněmi vedoucích k úmrtí je na hlavu čtyř až pětinásobný oproti jejich sousedovi Norsku nebo proti Německu, uvádí nová zpráva.


Výzkumníci říkají, že jediným ekvivalentem Švédska v Evropě je jižní Itálie a že v počtu používání granátů při útocích jim může konkurovat jen Mexiko v těch oblastech, kde operují drogové kartely, hlásí Sveriges Radio.

Výzkumník a kriminolog Joakim Sturup, který k této studii přispěl, řekl: „Když mluvíme s policisty a kolegy výzkumníky v zahraničí, zjišťujeme, že najít protějšek v jiných zemích je těžké.“

Sturup řekl, že studie zjistila, že v minulosti bývala většina násilných činů převážně spojována s nezákonnými motorkářskými gangy, to se ale změnilo a těžiště zločinnosti se přesunulo do předměstí švédských velkoměst. Mnozí o těchto oblastech jako Rinkeby, Tensta a Husby mluví jako o no-go zónách a policie a záchranné služby pracující v těchto oblastech jsou často napadány.

V Husby se místní úřady pokusily tyto oblasti revitalizovat pro místní podniky najmutím bezpečnostních služeb, aby ochránily obchody před loupením a násilnostmi. Tyto snahy se ukázaly být neúspěšné, jelikož žádná bezpečnostní služba se nenabídla, že tu práci vezme, neboť to pro ně bylo příliš nebezpečné prostředí. Švédská vláda odhaduje, že v současnosti existuje 61 no-go zón oproti 55 loni. Švédský národní policejní komisař Dan Eliasson letos prosil vládu o pomoc s řešením tohoto problému a řekl, že bez pomoci by těch více než 5 000 tvrdých zločinců mohlo rozvrátit současnou společenskou smlouvu.

Počet oblastí policií klasifikovaných jako „zranitelné“ vzrostl za dva roky z 15 na 23 podle uniklých „citlivých“ dokumentů.

„My nevíme, zda je to nárůstem počtu ilegálních zbraní v takovém prostředí nebo zda je to v tendenci používat ty zbraně, co jsou k dispozici, rychleji. Ale k něčemu došlo,“ řekl Sturup.

Město nejnáchylnější k incidentům střelby je podle této zprávy jižní město Malmö. Kriminolog z univerzity v Malmö Man Gerell řekl, že jen v několika posledních měsících byla v tomto městě zastřelena řada lidí.

Na předměstí Malmö Rosengård se pohlíží jako na jednu z neblaze nejproslulejších oblastí celého Švédska kvůli vysoké převaze zločinů gangů. Zprávy tvrdí, že většinu těchto gangů tvoří mladí muži migrantského původu a švédští policisté jako Peter Springare odhalili, že téměř veškerou násilnou zločinnost v této zemi páchají právě migranti.

Zdroj:  breitbart.com