Prezident USA Donald Trump podepsal zákon o zpřísnění sankcí vůči Rusku. To nejdůležitější, co je třeba vědět o tomto dokumentu, je v přehledu internetových hospodářských novin RBK. To hlavní ze zákona o nových sankcích proti Rusku:


Sankce zkracují maximální dobu, na niž mají americké společnosti právo poskytovat úvěr Rosněfti, Gazprom něfti, NOVATEKu a Transněfti, z 90 na 60 dní. Lhůta přípustného poskytování úvěru ruským státním bankám se zkracuje z 30 na 14 dnů.

Podle návrhu zákona má být zakázána účast v privatizačních transakcích s ruským státním majetkem, pokud objem investic při takových transakcích je vyšší, než 10 milionů dolarů ročně a napomáhá nezákonnému obohacení ruských úředníků, jejich blízkých nebo příbuzných.

Podle dokumentu mají být zmrazena aktiva těch a zákaz transakcí s těmi, kdo porušují režim omezujících opatření, provádějí zakázané transakce s ruskými společnostmi nebo napomáhají transakcím s osobami, na něž se vztahují sankce, včetně jejich dětí, manželů, rodičů a sourozenců.

Návrh zákona má potrestat účastníky kybernetického útoku na fyzické osoby a podniky USA na základě pokynů ruské vlády. Takové osoby budou vyhoštěny z USA, vjezd do země jim bude zakázán, vydaná víza zrušena, transakce s nimi zakázány a aktiva zmrazena.

Dokument zakazuje investice do ruských projektů v oblasti vývozu energetických zdrojů pomocí potrubí a také poskytování příslušného zboží, služeb a technologií, pokud cena každé z nich jednotlivě přesahuje 1 milion dolarů nebo celková cena je vyšší než 5 milionů dolarů během jednoho roku.

Sankce jsou zaváděny vůči všem, kteří se dopustili porušení lidských práv na území „okupovaném" nebo kontrolovaném Ruskem. Takové osoby budou vyhoštěny z USA, vjezd do země jim bude zakázán, vydaná víza zrušena, transakce s nimi zakázány a aktiva zmrazena.


Sankce se týkají fyzických osob a společností, které provedly „významné transakce" s Hlavní správou Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska (bývalá GRU), FSB a dalšími státními orgány, odpovědnými za rozvědku nebo obranu.

Návrh zákona také obsahuje sankce proti ruským finančním institucím a jejich zaměstnancům, kteří pomáhají syrskému prezidentu Bašáru Asadovi získávat nebo vyrábět zbraně hromadného ničení, raketový potenciál nebo jiné zbraně. Takové osoby budou vyhoštěny z USA, vjezd do země jim bude zakázán, platná americká víza zrušena a aktiva zmrazena.

Přijatý dokument transformuje platné výnosy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy o sankcích proti Rusku v časově neomezený zákon, který nelze zrušit jinými prezidentskými výnosy. Zvláštnost návrhu zákona spočívá v tom, že podstatně omezuje pravomoci Trumpa v oblasti řízení sankčního programu.

Dokument o sankcích podepsal Trump týden poté, co ho schválila sněmovna reprezentantů a senát.

Americký viceprezident Mike Pence řekl, že zákon „nejen kodifikuje platné sankce vůči Rusku, které kancelář (amerického prezidenta) podporuje, ale zesiluje je a dává prezidentovi a MZV možnost provádět zahraniční politiku jak se patří".

Zdroj:  snews.com