Vyučujícím na Cambridge University nařídili, aby se vyhýbali používání slov jako „génius“, „talent“ a „brilantní“, protože tyto výrazy jsou údajně asociovány s muži. Přednášející historie, Lucy Delap z Cambridge University, tvrdí, že vyučující mají nařízeno vyhýbat se takovýmto slovům, protože „ta s sebou nesou předpoklad genderové nerovnosti.“


Rovněž poukázala, že důvodem, proč v Oxfordu a v Cambridge dostávají více prvotřídních diplomů muži, je ten, že ženy se potýkají s „prostředím pod dominancí mužů.“

To ovšem není případ Spojených států. Tam je v roce 2017 do diplomy udílejících programů zapsáno o více než tři miliony více žen. Současné projekce ukazují, že tento rozestup se bude v příštím desetiletí jenom zvětšovat ve prospěch žen. „Některá z těch slov, zvláště génius, mají velice dlouhou intelektuální historii, během níž byla dlouho asociována s vlastnostmi kulturně očekávanými od mužů,“ řekla Delap. „Některé ženy se s tím srovnávají dobře, ale jiné by v tom mohly mít těžkosti, aby se spatřily v těchto kategoriích.“

Delap dodala, že tlak na dosažení více gender-inkluzivního akademického prostředí sahá i za hranice politiky používání jazyka. Např. Cambridgská katedra historie přepisuje osnovy, aby vytvořila „širší možnost výběru seminárek“ a k zajištění, že všechny výrazy, které by bylo možno považovat za specifické pro nějaké pohlaví, třídu nebo etnikum byly z vyjadřování vymazány.

„Chceme používat jazyk, který je transparentní,“ dodala Delap. „Přepsali jsme první dva ročníky studia historie, abychom vytvořili širší možnosti seminárek, aby se kritéria hodnocení více vyjasnila, a opravdu se pokoušíme vykořenit takové ničemu nesloužící a velice vágní výrazy jako ‚génius‘, ‚brilantní‘, ‚talent‘, která s sebou nesou předpoklad genderové nerovnosti a to samé rovněž i co se týče tříd a etnik.