Vražda velvyslance USA odhaluje propagandu “progresivních” o Libyi a poskytuje varování před vměšováním USA do Sýrie „Setkal jsem se s těmi statečnými bojovníky a není to žádná Al-Káida. Naopak. Jsou to libyjští vlastenci, kteří chtějí osvobodit svoji zem. Měli bychom jim pomoci to provést.“ – Senátor John McCain 22. dubna 2011 v Libyi v Benghází. Ti McCainovi “libyjští vlastenci” teď zavraždili velvyslance USA Johna Christophera Stevense zrovna v tom městě, kde McCain pronesl tato slova. Útok na americký konzulát ve východní Libyi v Benghází, které je epicentrem nejen loňského násilného podvrácení a rozbití suverenity Libye, ale po desítky let je i epicentrem globálního terorismu, přivodil smrt velvyslance Stevense spolu s jeho dvěma asistenty.

O těchto násilnostech média Západu tvrdí, že pramení z anti-islámského filmu vyrobeného v USA. Ve skutečnosti koordinované povaha útoků jak na ambasádu USA v Libyi, tak i na ambasády v Káhiře v Egyptě při příležitosti 11. výročí 11.9 nejspíš jen využívá toho propagandistického filmu, který je výraznou tečkou za snahou neokonzervativců z Clarion Fund, jako falešné záminky k těmto dlouho už plánovaným násilnostem. Clarion Fund vyrábí proti-muslimskou propagandu jako třeba „Iranium“ zcela pravidelně, zvláště aby udržovali strategické napětí pomocí strachu a hněvu k vrážení klínu mezi Západní civilizaci a islám, za účelem podněcování neustálých globálních válek za zisk.

Obrázek: Senátor John McCain v hnízdě teroristů v Benghání poté, co pompézně předal peníze, zbraně a politickou podporu militantům přímo napojeným na Al-Káidu. McCainovo tvrzení, že ti teroristé, které pomohl vyzbrojit a instalovat k moci „nejsou Al-Káidou“, tvrdě naráží na vlastní zprávu US Army, která uvádí, že se teroristické brigády v Benghází v roce 2007 oficiálně připojily k Al-Káidě. McCainovi „libyjští vlastenci“ teď zabili velvyslance USA Stevense pomocí raketového granátu, který si nejspíš opatřili pomocí financující a logistické sítě, kterou loni pro ně zřídilo NATO jako součást kampaně nadnárodního teroru, do něhož patří i násilná subverze Sýrie – což je kampaň, kterou McCain rovněž podporuje.

 

NATO vědomě Libyi předalo Al-Káidě

A opravdu Středisko boje proti terorismu (CTC) při US Army West Point uvedlo Benghází a s ním sousedící město Darnah, že hrají nadproporciálně vysokou roli při dodávkách cizích bojovníků vedoucích teror proti lidu Iráku a Afghánistánu – dodávají pěšáky přilévající oleje do ohně destruktivní a společnost rozdělující sektářské války podrývající původní spojený sunitsko-šiítský odpor k invazním vojskům Západu.

Obrázek: V Benghází před tou samou budovou soudu, kde McCain a další zástupci Západní korporátními finančníky tažené zahraniční politiky vyjadřovali podporu libyjským teroristickým brigádám, převzali sektářští extrémisté ulice, mávají vlajkou Al-Káidy, a dokonce ji vztyčili nad samotnou budovou soudu v Benghází. I přes sladěnou snahu Západních mediálních domů vylíčit Libyi, jako by byla v rukou progresivních demokratických sekularistů, byla tato země vědomě předána do rukou extrémistů, aby sloužila jako základna militarismu k destabilizaci a ničení cílů určovaných Západními zájmy po celém světě.

Ti muži, jichž se McCain zastával, byli militanti z Libyjské islamistické bojové skupingy (LIFG), teroristé přímo spojení s Al-Káidou, jak uvádí zpráva z West Point (.pdf), který byli až do té doby vedeni na seznamech ministerstva zahraničí USABritského ministerstva vnitra (pdf) i seznamech OSN jako „zahraniční teroristická organizace“. McCain nejenže tyto na seznamech zapsané teroristy podpořil rétoricky, ale volal i po materiální podpoře včetně zbraní, peněz, výcviku a vzdušné podpory, což je v přímém rozporu se zákony USC § 2339A2339B, „o poskytování materiální podpory nebo zdrojů určených zahraničním teroristickým organizacím.“

Ti samí teroristé nejenže jsou v podstatě vládci většiny Libye, ale vedou i komanda smrti v Sýriivyzbrojují militanty v Mali v rámci exponenciální expanze umožněné úsilím neomezujícím se na jedinou stranu – zapojují se do toho jak Republikáni, tak Demokraté i Neokonzervativci z Bushovy éry, kteří souběžně vedli jak anti-islámskou propagandu, jako zrovna tak i povolávali do zbraně ty nejradikálnější skupiny sektářských extrémistů včetně skupin přímo přičleněných k Al-Káidě.


Další na řadě je Sýrie

Tato politika USA nejenže byla odhalena, že „nepomáhá demokracii“, nýbrž že i účelově šíří destabilizaci, násilí a terorismus, ale dokonce i ti samí militanti, co jsou za smrtí vlastního velvyslance USA, jsou doslova těmi, které USA vedené úsilí vysílá k šíření stejných násilností, destabilizace a chaosu do Sýrie.

Reuters ve svém článku „Libyjští bojovníci se přidávají k syrské revoltě“ hlásili, že Mahdi al-Harati, „mocný náčelník milice z libyjských západních hor,“ který je ve skutečnosti militantem figurujícím na seznamech teroristických organizací USA, Britských a OSN z Libyjské islamistické bojové skupiny (LIFG), „tak ten nyní vede v Sýrii jednotku, která sestává převážně ze Syřanů, ale patří do ní i někteří zahraniční bojovníci, včetně 20 dvaceti význačných členů jeho vlastní libyjské rebelské jednotky.“ Reuters se pustili do vysvětlování: „Libyjská pomoc syrským rebelům obsahuje dodávání specialistů na komunikaci, logistiku, humanitární záležitosti a těžkou výzbroj,“ a tito „vedou i výcvikové základny, vyučují fyzickou přípravu a taktiku na bitevním poli.“

Obrázek: Libyjec Mahdi al-Harati z teroristické organizace Libyjská islamistická bojová skupina (LIFG) – zapsané na seznamu teroristických organizací ministerstva zahraničí USASpojených národůBritského ministerstva vnitra (str. 5, pdf) – promlouvá ke spolu-teroristům v Sýrii. Harati teď velí libyjské brigádě operující uvnitř Sýrie, co zkouší zničit syrskou vládu a podmanit si syrské obyvatelstvo. Tradičně je toto počínání známo pod názvem „zahraniční invaze“.

I Reuters uznává, že probíhající boj nemá nic společného s demokracií, nýbrž že je jde o čistě sektářskou kampaň zaměřenou na „vyhnání syrských menšin“ vnímaných jako „utlačitelů“ sunnitských muslimů.

Propaganda Reuters v tomto díle se točí kolem toho, že libyjští teroristé údajně hrozí, že „se tato ozbrojená rebelie rozšíří do celého regionu, pokud Západ neudělá víc, aby uspíšil svržení Assáda,“ což je diskusní téma, sklizené přímo z hal, v nichž zasedají americké korporátními finančníky financované mozkové trusty. Ve skutečnosti jeden takový mozkový trust Zahraničně politická iniciativa nedávno vydal prohlášení podepsané Neokonzervativci z Bushovy éry, které uvádí:

„Americké národně bezpečnostní zájmy jsou propleteny s osudem Syrského lidu a lidu širšího regionu. A opravdu eskalující se konflikt v Sýrii nyní přímo ohrožuje svým dopadem sousedy této země včetně Turecka, Libanonu, Jordánska, Iráku a Izraele, a mohl by otevřít průchod, který by mohly zneužít teroristické skupiny jako Al-Káida.“

Spolu s proponentem „války proti teroru“ Johnem McCainem, do Al-Káidy začleněným LIFG a americkým establišmentem Neokonzervativců tito tvoří spolupracující tandem, což je ovšem v silném rozporu s už desítku let trvající propagandou „války proti teroru“. Mělo by se připomenout, že k těm, kdo tohle prohlášení podepsali, patří Elliot Abrams, Max Boot, Ellen Bork, William Kristol, Paul Bremer, Paula Dobriansk, Douglas Feith, Rober Kagan, Clifford D. May, Stephen Rademaker, Michael Weiss, Radwan Ziadeh, tudíž ti samí inženýři, co vykonstruovali tu podvodnou „válku s terorem“, a že McCain je sám zaníceným přívržencem Radwana Ziadeha, ten je v seznamu poslední, a ve skutečnosti je členem „Syrské národní rady“ – jedné z několika zástupných organizací, o nichž ministerstvo zahraničí USA doufá, že je v Sýrii dosadí k moci.


Rusko, Čína, Irán a další odporují terorismu v Sýrii z dobrého důvodu

S tím, jak byl libyjský „demokratický pokrok“ odhalen jako pouze průhledně zahalené přetvoření celé země na bezpečné útočiště pro teroristy z Al-Káidy, kteří jsou následně rozesíláni proti všem politickým nepřátelům Západu  po celém Arabském světě i mimo něj, tak bude ještě obtížnější pokračovat s propagováním té samé „změny“ v Sýrii. Libye byla pomocí přímých akcí NATO podmaněna teroristy. Syrská vláda se však zoufale snaží, aby její lid podobně podmaněn nebyl.

A i když USA pohřbily svého vlastního velvyslance, zabitého teroristickými brigádami, které samy vyzbrojily a dosadily k moci jak přes skrytou, tak i otevřenou vojenskou intervenci do země, která je teď rozervána sektářským a kmenovým válčením, tak trvají na tom, že si tento „úspěch“ zopakují i v Sýrii.

Rusko, Čína, Irán a rostoucí počet národů této kampani nadnárodního terorismu odporují – a s tím, jak smrt velvyslance Stevense obnažila pravou podstatu amerických zástupných „bojovníků za svobodu“, se seznam globální opozice vůči ní jen rozroste, takže ji zůstanou podporovat jen ti nejnestoudnější a ti co nejvíce investovali do obrany americké invazivní a krvavé zahraniční politiky.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>