Vesmír je tak složitý, že kdyby se někdo zastavil, aby se podíval, co se opravdu děje, tak by lidé podlehli jeho nesmírné nádheře. Věda ve skutečnosti nezačala realitu ještě ani škrábat po povrchu, a přírodní objevy jsou daleko více šokující, než si může kdokoliv představit. Existují důkazy o volné energii, poli sjednocených vědomí, nadlidských schopnostech a alternativní realitě a navíc, co se úplně vymyká chápání, by si nikdo nepomyslel, že by tomu všemu mohlo porozumět nějaké dítě. Avšak jedno, 13letý Max Laughlin, tomu všemu rozumí a může vysvětlit spletité podrobnosti těm, kdo snad nejsou tak chytří.

Dítě má však snad právě to, co potřebuje, děti jsou dost odvážné, aby nechaly myšlenky uniknout mimo krabici naší zabedněnosti a otevřely se teoriím a představám, o kterých by ostatní řekli, že jsou bláznivé, jelikož svět dneška byl vybudován právě na takových. Max Laughlin není jen tak nějaké dítě, je to nejchytřejší dítě na světě.  Ve věku 13 let má za sebou vynález Zařízení na volnou energii, což je technologie, která by mohla pohánět zadarmo celý svět. Laughlin je po celém světě proslulý jak svými brilantními nápady, tak svými názory na věci jako alternativní reality a povaha vesmíru.

A teď má Laughlin teorii, že CERN mohl možná zničit vesmír a my ve skutečnosti žijeme v paralelním vesmíru, který měl k tomu původnímu nejblíž. Laughlin si myslí, že důsledkem toho je Mandelův efekt a svou teorii vysvětlil na videu, které je, uvážíte-li, že pochází od dítěte, ohromující.

Lauglin vysvětluje, že nekonečný paralelní vesmír se neustále vytváří, a to je ten vesmír, ve kterém existuje bůh, a bůh je všechno. Pak se uchyluje k tvrzení, že když existuje nekonečný počet paralelních vesmírů, tak může být i vesmír, ve kterém Bůh neexistuje, nebo takový, v něm je Bůh ještě mocnější. Laughlin dává příklad Boha, který je schopen vytvořit kámen, který nelze zdvihnout; kdyby to byla pravda, tak ani Bůh sám by takový kámen nebyl schopen zdvihnout, na druhou stranu, je-li Bůh všemocný, tak by ho možná mohl zdvihnout, jako může udělat vše. Pak se to tudíž stane paradoxem, protože ten kámen by pak nebyl nezdvihnutelný.

Tyto Laughlinovy teorie jsou úžasné, stejně jako vysvětlení, jaká podává, v jednom okamžiku nápisem na plenkách jakožto způsobem vysvětlení v tomto videu vysvětlujícím daleko starším lidem, než je on sám, něco o nekonečnu v omezeném prostoru a alternativních paralelních vesmírech.