Archeologové exhumovali prvního katolického papeže a ten byl pozoruhodně dobře zachovalý, kdy spolu s tím odhalili i určitá tajemství, která by církev raději ponechala pohřbená. Muž, o kterém se věří, že byl prvním papežem, zemřel kolem roku 155 našeho letopočtu a původně byl pohřben v katedrále ve městě Aquileia. Roku 1789 byla katedrála stržena a hrob otevřen, než jej převezli do kaple, kde byl roku 1875 znovu pohřben, píše Disclose.

Pozoruhodná zachovalost je podle panujících domněnek důsledkem kombinace vysoké vlhkosti a rostlin uvnitř hrobu a skutečnosti, že byl pohřben v zimních měsících, což umožnilo, aby v prvních několika měsících po pohřbu proběhlo méně rozkladu.

Co je ještě zajímavější, vedle těla archeologové našli četné dokumenty, rovněž dochované z doby jeho smrti, s údaji o alternativních průbězích klíčových událostí a některé z nich dokonce naznačují, že Mesiáš byl ve skutečnosti fabrikace vytvořená křesťany té doby k podpoře jejich agendy.

 

Budou-li tyto dokumenty ověřeny jako autentické, tak by mohly vrhnout pochybnosti na celý systém katolické víry, který byl v posledních letech i tak značně poškozen četnými skandály.

Spolu s různými vzájemně si odporujícími výpověďmi o životě Ježíš, jsou tu rovněž další stovky příběhů vztahujících se k dalším podobným prorokům v průběhu věků, z nichž mnohé vykazují ohromující podobnosti s Ježíšem.

Z těchto nalezených dokumentů to vypadá, že Ježíšův život tak, jak jej většina lidí zná, byl vytvořen převážně z vybraných momentů z vyprávění o jiných předchozích mesianistických postavách historie. Život skutečného Ježíše, jehož existenci jako skutečné osoby věda podporuje, se mohl dost lišit a vůbec nemusel být takový, jak naznačuje Bible.

Některé další mesianistické postavy, které předcházely Ježíšovi, však vykazují ohromující podobnosti, včetně Hora a Mithrase, kdy o obou se říká, že vytvořili základ pro některé z Ježíšových životních příběhů minulosti.

I Horus, egyptský bůh oblohy a království, se zrodil z panny, byl pokřtěn ve věku 30 let a měl 12 učedníků. I on byl ukřižován a znovu vzkříšen podobně jako Ježíš o tisíce let později.

Mithras byl římský kultovní bůh a i ten se narodil z panny, oslavoval se 25. prosince, dával svým přívržencům značku na čelo, byl spojován se lvem a s jehnětem, obětoval se a byl pozdvižen v neděli. Celá ta století před Ježíšovým narozením tedy vyrůstaly kořeny křesťanství. 

Více informací o Mithrasovi naleznete ZDE.