Římskokatolická diecéze v Montaně na sebe vyhlásila bankrot po rozsudku, který tuto církev shledal odpovědnou za více než 400 incidentů zneužití dětí.  Podle činitelů církve Diecéze Great Falls-Billings na sebe vyhlásila bankrot, aby se tak vypořádala s vyřízením ohromných závazků k nejméně 73 obětem zneužití dětí. …


Flatheadbeacon.com hlásí

„Za celou Diecézi Great Falls-Billings projevuji svůj nejhlubší zármutek a upřímnou omluvu všem, kdo byli zneužiti knězem, sestrou nebo světskými zaměstnanci církve,“ uvedl v prohlášení biskup Michael Warfel. „Žádné dítě by nemělo zažít, že by mu kdokoliv, kdo slouží církvi, ubližoval.“ 

Nikdo z těch, kdo byli věrohodně obviněni, už není aktivní ve farní službě a téměř všichni jsou zesnulí, řekl Warfel. 

Advokát Timothy Kosnoff, který zastupuje některé z žalujících, řekl, že to znamená už 15. bankrot diecéze v USA kvůli nárokům ze sexuálního zneužívání. 

„Bankrot představuje jediný realistický mechanismus pro práci s myriádami problémů přítomných v případě takovéto povahy,“ řekl. „I přes tento rozumný krok vpřed je rychlé řešení nepravděpodobné a budoucnost diecéze zůstává v mlhách.“ 
Loading...