Papež František použil ve středu k popisu evropské migrační krize silných slov, když ji nazval největší tragédií od Druhé světové války. Papež při své každotýdenní generální audienci na Svatopetrském náměstí speciálně uvítal činitele italské církevní pro-migrantské asociace zvané „Migrantes“ a povzbuzoval je v jejich přijímání a pohostinnosti k migrantům.


František zdůraznil důležitost „integrace“ migrantů do hostitelské společnosti stejně jako „reciproční práva a povinnosti těch, kdož jsou přijímán, i těch, kdo přijímají.“

„Nezapomínejme, že tento současný problém s uprchlíky a s migranty je největší tragédií od Druhé světové války,“ řekl.

Papež František se k otázce imigrace vyjadřoval už často, když povzbuzoval jak lidi, tak národy, aby vůči migrantům otevřeli svá srdce a chovali se k nim podle jejich důstojnosti jako k lidským bytostem.

Loni na podzim tento pontifik řekl, že je „pokrytectvím nazývat se křesťanem a posílat pryč uprchlíky nebo ty, kdo potřebují pomoc. Ježíš nás učil, že ti, kdo jsou dobrými křesťany, jsou paralelou dobrého Samaritány,“ řekl.

František spolu s tím rovněž trval na suverénním právu národů kontrolovat své hranice.

„Ano, každá země má právo kontrolovat své hranice, kdo přichází a kdo odchází,“ říkal František v dlouhém lednovém interview, „ ty země, které jsou ohroženy terorismem nebo takovými věcmi mají ještě větší právo je kontrolovat.“

Papež v tom samém interview rovněž zdůraznil problém integrace, tj. možné úspěšné asimilace imigrantů do existující kultury.
Loading...