Na počátku měl být příslib poskytnutí sexu, následkem však byly škody na majetku. Ostravští policisté prověřovali okolnosti dvou skutků, spáchaných v lednu roku 2019 v Ostravě. Obětí se stali 56letý a 54letý muž. Celková škoda na majetku přesáhla 11 000 korun. (Foto: Wikimedia)

V prvním případě mělo dojít k náhodnému sjednání sexu. Poškozený se ženou se pak vydali z restaurace do obydlí oběti. V příbytku pak měl muž a žena komunikovat, požívat alkohol a vykonat sexuální styk. Muž poté usnul.

Po svém probuzení zjistil, že mu schází různé věci za víc jak 5 000 korun (televizor, obuv, stravenky, mražené rybí filety, kýta atd.). Žena vařila a sdělovala, že „netuší, kam se věci poděly“…

V průběhu prověřování pak policisté zjistili, že za mužem a ženou (jež odešli z restaurace), měl následně odejít také 49letý muž, bývalý partner ženy.

Toho měla žena v nestřežené chvíli pustit do obydlí poškozeného, načež se ukryl v koupelně a měl čekat na další pokyny podezřelé. Později mu měla žena předat dvě tašky s věcmi poškozeného, které měl z místa odnést.

I v dalším případě měl nejprve předcházet příslib sexu. Žena se poškozenému měla představit jiným křestním jménem než je její reálné jméno. V

pokoji jedné z ubytoven měla žena oběť svádět, sundat jí brýle a zmocnit se její peněženky, kterou měla oběť chtít získat zpět a aktivně peněženku bránit. Muž nakonec peněženku znovu získal, ovšem scházely v ní finance. Žena odešla na toaletu a z místa utekla.

Přivolaní policisté započali prověřovat okolnosti obou skutků. Postupně získali informace směřující k 52leté ženě (a v prvním případě také 49letému muži).

Po shromáždění důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání ženy pro trestný čin krádeže a muže pro přečiny krádež a porušování domovní svobody.

Zdroj:  tydenikpolicie.cz