Dostal se nám do ruky návrh „Zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online“, což má být ono legislativní posvěcení pro blokaci webů. (Foto: Flickr)

Návrh zákona vzniká bez účasti odborné veřejnosti a proto bychom chtěli včas varovat před velmi vágními podmínkami, za kterých má být možné zablokovat web, na kterém se nachází třeba jen jeden kontroverzní článek. V takové podobě by bylo snadné zákon zneužít k cenzuře prakticky čehokoli.

„Předmětem omezení služby může být pouze informační obsah online, který je způsobilý ohrozit svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy ČR nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost ČR,“ praví se ve specifikaci situace umožňující státní zásah. Tedy nikoli pouze za výjimečných podmínek typu válečného stavu nebo ohrožení státu. Nedostatečné je i vymezení času a obsahu pro znemožnění provozu služby. „Rozhodnutí lze vydat pouze na nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu omezení obsahu“.

Přípravu zákona nadále sledujeme a jsme připraveni účastnit se podrobného připomínkování návrhu zákona.

Vlastimil Veselý