Jediné balení tohoto léku pojišťovny stojí 180 tisíc korun, navíc s ním problémy byly už v minulosti. Lék Lemtrada, který užívají pacienti s roztroušenou sklerózou, v České republice užívají desítky pacientů, ti ale teď jsou v nebezpečí. Odborníci zjistili nové vedlejší účinky. Jde například o krvácení do plic nebo selhávaní jater. (Foto: Pixbay)

Před tímto lékem už varoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), navíc také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a dokonce i samotný výrobce Sanofi. Mnohým pacientům kvůli těmto problémům může být přerušena léčba.

„Jedenáctého dubna 2019 zahájila Evropská agentura pro léčivé přípravky přehodnocení poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Lemtrada. Toto přehodnocení bylo zahájeno kvůli nově zjištěným bezpečnostním obavám, (…) zahrnujícím fatální případy, kardiovaskulární příhody v úzkém časovém vztahu k infuzím přípravku Lemtrada a imunitně zprostředkovaným nežádoucím reakcím. Navíc existují závažné pochybnosti, zda jsou současná opatření k minimalizaci rizik dostatečná pro zvládnutí těchto rizik," uvádí v dopisu pro zdravotníky lékařská vedoucí Sanofi Helená Průšová.

Evropská agentura pro léčivé přípravy zahájila přezkoumávání léku a jeho vedlejších účinků. Mezi kterými jsou uvedeny akutní srdeční problémy, potíže s dýcháním a bolest na hrudi, krvácení do plic a následné vykašlávání krve, mozková mrtvice, problémy s játry nebo různá zánětlivá onemocnění.

„Jestli se u vás vyskytl některý z těchto příznaků, okamžitě to oznamte svému lékaři, který musí zvážit zastavení léčby lékem Lemtrada a změnu na alternativní lék. Zatímco probíhá důkladné prověřování léku, Lemtrada může být předepisována pouze novým pacientům, u kterých jiný způsob léčby nefungoval," uvádí se v prohlášení EMA.

Pacienti už hlásili případy jaterního poškození, včetně autoimunitní hepatitidy. Některé případy bohužel skončily smrtí.

„Před léčbou a během léčby musí být vyhodnocena funkce jater. Pacienti musí být informováni o riziku jaterního poškození a souvisejících symptomech. V případě těchto symptomů má být léčba znovu zahájena pouze po pečlivém zvážení," píše Průšová.

Společnost Sanofi už spolupracuje s evropským i českým regulátorem.

„Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti důležité pro zdraví léčených osob je třeba hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv," komentuje situaci Helena Průšová.

Lék Lemtrada už se v minulosti proslavil, protože ho pojišťovny nechtěly proplácet. Deník uváděl, že chyběly přesvědčivé důkazy, že je léčba ekonomicky výhodná. Nakonec pojišťovny lék plně hradí.