Do naší redakce byl zaslán email s informacemi o údajném pokusu násilného převzetí roudnické nemocnice, níže jej publikujeme v plném znění.

Vážená redakce, 

na žádost drtivé většiny všech našich zaměstnanců bych Vás rád upozornil na pokus o násilné převzetí roudnické nemocnice finanční skupinou Penta. 

V roudnické nemocnici probíhá spor dvou polovičních společníků MUDr. Josefa Krajníka a Ing. Jakuba Zavorala o majetkový podíl MUDr. J. Krajníka. Podíl JZ již ovládá Penta a pokud vysoudí JZ i podíl JK, tak i tento podíl je již předán Pentě.

J. Krajník se po nepravomocném rozsudku prvoinstančního soudu odvolal v květnu 2018. Nemocnici dále řídil Mgr. T. Krajník vybavený od svého nástupu generální plnou mocí podepsanou oběma společníky pro případ jejich neshody. Od chvíle podání odvolání JK se začalo vše urychlovat.

Ing. Zavoral zastupován právníky Penta dosáhl 4.6.2018 jmenování hmotně právního opatrovníka do nemocnice. Samosoudce v Ústí nad Labem rozhodl na základě žaloby JZ a ve zdůvodnění uvádí jako hlavní důvod vytunelování 73 mil. Kč z nemocnice na účet soukromé firmy a okradení JZ osobou TK.

Je to nesmysl, na důkaz stačí výpis z účtu nemocnice – jednalo se o krátkodobou pravidelnou půjčku /faktoring/ – nemocnice si půjčí na výplaty začátkem měsíce, vyplatí výplaty a když přijdou peníze od VZP, tak se půjčka bez přeplatku za stejných podmínek jako u banky soukromé firmě vrátí.

Ing. Zavoral resp. Penta tak nečeká na vyřešení majetkového sporu a na základě jasné lži paralyzuje dosavadní úspěšné vedení nemocnice a ve svých Denících devastuje T. Krajníka, jako zloděje.

Zaměstnanci s odvoláním úspěšného ředitele nesouhlasí, podepisují otevřený dopis na jeho podporu, odbory vyhlašují na úterý 19. 6. od 9:00- 10:00 hod výstražnou stávku a zaměstnanci svolávají setkání občanů před radnici v době konání veřejného zastupitelstva 20.6. 2018 od 17:00 hod. (Vystoupí pan poslanec Peksa – Piráti, pan senátor za Podřipsko, Litoměřicko a Slánsko MUDr. Mezian, textař Dr. Michal Horáček)

Děkuji Vám za spolupráci a pomoc.

Zveme Vás na stávku i setkání občanů před radnicí v Roudnici. 

Situace s nucenou správou je neudržitelná, to žádná firma nevydrží dlouho, protestujeme proti důvodu jmenování opatrovníka, který je lživý. 

Děkujeme za spolupráci.