Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s ministrem školství Robertem Plagou prezentovali opatření, která budou od září platit ve školách. (Foto: Youtube)

Podle nich děti, které se nenechají na začátku školního roku testovat, nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít zakázáno zpívat.

Děti, které odmítnou testování, budou mít také povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru.

„Děti nad patnáct let, které se odmítnou testovat, budou muset nosit respirátor,“ řekl ministr zdravotnictví.

Vláda schválila, že děti na začátku školního roku čekají testy na covid 1., 6. a 9. září.

U prvňáčků a přípravných tříd se začne testovat až v druhý den školy. Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.

Pokud však bude více než 25 pozitivních testů na 100 tisíc provedených, plánuje ministr v testování pokračovat i po 9. září, ale už v rámci konkrétní školy či regionu.