V jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice A1 došlo za jejího provozu ke dvěma závažným jaderným haváriím. První havárie v lednu 1976 sice nezpůsobila vážný únik radioaktivity, ale uniklý oxid uhličitý zabil dvě osoby. (Foto: Youtube)

Druhá havárie v únoru 1977 se odehrála při zavážení čerstvého paliva za provozu reaktoru a byla na Mezinárodní stupnici jaderných událostí ohodnocena stupněm 4. V průběhu havárie došlo k poškození jaderného paliva, jeho korozi a úniku radiace do prostoru elektrárny.

Tato nehoda byla na sedmistupňové Mezinárodní stupnici jaderných událostí ohodnocena stupněm 4. Šlo o nejzávažnější nehodu jaderné elektrárny v bývalém Československu.

V důsledku nehody byl provoz jaderné elektrárny A-1 ukončen a byla zahájena její likvidace, naplánovaná až do roku 2050. Co je zvláštní, stále je v režimu utajení.