Dnes proběhla tisková konference Iniciativy 21, která reagovala na otevřený dopis zdravotníků a zástupců dalších profesních skupin ohrožených povinným očkováním proti nemoci covid-19 ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. (Foto: Facebook / Iniciativa 21)

Vystoupili na ní zástupci lékařů, vědců, právníků, zdravotních sester, sociálních pracovníků, hasičů, policistů i vojáků, kteří se podíleli na vzniku deklarací a peticí proti povinnému očkování.

  • Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog,
  • MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog,
  • MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog,
  • RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog,
  • PhDr. Daniel Štach, psycholog,
  • JUDr. Jindřich Rajchl, právník,
  • Bc. Eva Peterková, zdravotní sestra, signatářka Deklarace sester
  • pplk. Mgr. Marek Kopecký, Policie ČR,
  • Tomáš Němec, Hasičský záchranný sbor,
  • Por. Martina Koďousková, Armáda ČR,

Vyhláška může dle zákona o ochraně veřejného zdraví ukládat povinnost zaměstnanci či obecně občanovi podrobit se povinnému očkování pouze v případě, že tím zamezí šíření nakažlivé choroby. Pokud tato podmínka není splněna, nemůže být povinné očkování legálně uloženo.

Očkování dostupnými vakcínami nechrání před onemocněním covid-19, očkovaný člověk může nakazit osoby ve svém okolí a sám může onemocnět.

Vymáhat pod hrozbou ztráty zaměstnání očkování proti onemocnění covid-19 je daleko za hranicí etiky, morálky a dobré praxe v medicíně i prozíravé politiky. Proto žádáme o neprodlené zrušení její platnosti.