Pražský hrad na svých stránkách nedávno publikoval zprávu, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření dezinformací přestane jakkoli spolupracovat s několika českými médii, jak jsme uvedli dříve. (Foto: Wikimedia)

Nyní se vyjádřil k cenzurovanému vyjádření z pořadu 168 hodin:

Pořad České televize 168 hodin zveřejnil dne 13. 6. 2021 reportáž na téma finančních odměn osob ve vedoucích pozicích úřadů či státních firem.

Redaktorka pořadu Zuzana Černá předem kontaktovala vedoucího KPR Ing. Vratislava Mynáře s dotazem na oprávněnost výše udělené odměny, která byla transparentním způsobem veřejně publikována (výše odměny činila 809 230 Kč).

V pořadu byli postupně očerňováni vedoucí představitelé různých úřadů a výše jejich odměn byla jednostranně konfrontována s vyjádřeními předem vybraných odborníků, kteří zastávali jednostranné názory.

Vedoucí KPR odeslal redaktorce pořadu 168 hodin odpověď, která ale v pořadu nezazněla v plném rozsahu, přestože odpověď byla stručná a krátká. Kompletní znění odpovědi bylo následující:

„Dobrý den, vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky řadí pořad 168 hodin mezi dezinformační pořady, Vám touto formou informace poskytovat nebudeme. Kromě toho považujeme za mimořádně paradoxní, že toto téma otevírá instituce fungující z povinně hrazených poplatků, přičemž řediteli ČT v době koronaviru byla schválena odměna dvojnásobná a u vedoucích pracovníků ČT platy tají. Váš dotaz tak považuji za mimořádně úsměvný.“

Z této odpovědi pořad 168 hodin cenzuroval tuto část:

„Kromě toho považujeme za mimořádně paradoxní, že toto téma otevírá instituce fungující z povinně hrazených poplatků, přičemž řediteli ČT v době koronaviru byla schválena odměna dvojnásobná a u vedoucích pracovníků ČT platy tají. Váš dotaz tak považuji za mimořádně úsměvný.“

Zkrácením vyjádření došlo k vynechání zcela zásadního argumentu, který poukazoval na zjevný rozpor v tom, že výši odměn zpochybňuje veřejnoprávní médium, jehož ředitel pobírá násobně vyšší odměny než osoby uváděné v reportáži.

Za velice nestandardní považuje Kancelář prezidenta republiky to, aby veřejnoprávní médium nedalo prostor osobám, které z jakéhokoli důvodu kritizuje, se k tématu vyjádřit ve více než v jedné krátké větě. Pokud se veřejnoprávní médium věnuje podobnému tématu, mělo by věnovat prostor všem argumentům a v žádném případě není jeho účelem, aby krátilo či cenzurovalo odpovědi tak, aby v první řadě chránilo zájmy generálního ředitele České televize.

Kancelář prezidenta republiky se proti tomuto způsobu mediální manipulace brání tím způsobem, že redakci 168 hodin neposkytuje informace jinou než právní formou. Toto je jedna z ukázek, proč k tomuto rozhodnutí došlo a bude i nadále uplatňováno.