Pakliže Česká republika nezlepší kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech, Evropská komise varovala, že by mohla pozastavit vyplácení dotací. (Foto: Wikimedia/ilustrační)

Informuje o tom web iRozhlas.cz, který se odkazuje na dopis, jenž komise poslala minulý týden ministerstvu průmyslu a obchodu, resortu financí a ministerstvu pro místní rozvoj.

Dopis má iRozhlas k dispozici a uvádí, že šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Mark Lemaitre a šéf Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Joost Korte vyzývají české úřady, aby podaly zprávu o opatřeních ke zlepšení fungování systému rozdělování evropských dotací.

Pokud se Česká republika nezlepší v kontrole, vysocí představitelé Evropské komise varují před „možným částečným přerušením platební lhůty,“ u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb.

Komise by tak mohla pozastavit proplácení projektů až do doby, než by se české úřady vypořádaly dostatečně s námitkami.

Evropská komise požaduje po České republice, aby resorty, které odpovídají za rozdělování evropských dotací, vedly seznam veřejných funkcionářů a firem, které buď vlastní, nebo ovládají.

Kromě toho požaduje, aby úřady zavedly i metodiku, mají věnovat při posuzování střetu zájmů zvláštní pozornost firmám vloženým do svěřenských fondů.

Dále má Česko určit u všech operačních programů všechny příjemce ze svěřenských fondů, kteří čerpali dotace od 1. září 2017, tedy od doby, kdy v zemi platí zákon o střetu zájmů. Tento seznam mají následně poslat do Bruselu.