Dnes se objevily zprávy o tom, že je Česká televize v exekuci a nejspíše bude muset zaplatit také pokutu. Ta by se přitom v první fázi mohla vyšplhat až na 100 000 Kč. (Foto: Wikimedia)

Důvodem je, že odmítla poskytnout informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců (UO) v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze.

Zmiňme, že se UO v roce 2017 obrátila se žádostí na danou televizi, aby poskytla informace týkající se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Konkrétně chtěla vědět více o složení hostů pořadu v případě, kdy jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz. Stejně tak požadovala informace o hostech pozvaných do pořadu. Veřejnoprávní médium tak ale odmítlo učinit.

Nicméně, Městský soud v Praze v této souvislosti dospěl k závěru, že na to ČT u dvou dotazů neměla právo. Rozhodl také, že u dalších dvou otázek byla její odpověď právně nedostatečná. Z tohoto důvodu nařídil, aby televize do 15 dnů část informací poskytla a u části lépe objasnila své rozhodnutí.

Televize následně podala kasační stížnost, což z ní ale povinnost respektovat rozhodnutí soudu nesnímá. K věci se vyslovil i zástupce Unie Václav Vlk, který se nechal slyšet, že ze strany veřejnoprávní televize jde o ignoraci právních předpisů.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ dodal k věci advokát a člen prezídia Unie obhájců.

Zdroj: snews.com