Redaktor Jiří X. Doležal z českého denníka Reflex sa na tlačovej besede opýtal členov Autonómneho sociálneho centra Klinika, ako je možné, že v demokratickej spoločnosti nerešpektujú vlastnícke práva a rozhodnutia súdu, a z akého dôvodu požičiavajú z knižnice spisy Vladimira Iľjiča Lenina.

“My sme prísne demokratický kolektív, ktorý sa rozhoduje zdola a konsenzom a naše poňatie demokratickej spoločnosti je, že ľudia majú rozhodovať o tom, ako bude spoločnosť či mesto vyzerať.

To, čoho sme svedkami o Klinike je to, že tu rozhodujú úradníci rôznych štátnych inštitúcií a odmietajú vstúpiť do verejnej diskusie a prenášajú tú zodpovednosť na súdy. My nevystupujeme proti súdom, ale rozhodne vystupujeme proti tomu, aby úradníci predávali svoje rozhodnutia súdom, čo sa opakovane deje,” vyhlásil jeden z členov centra Klinika.

Vyjadril sa ďalej, že toto centrum je “za preukázanie iniciatívy vízie mesta”, za nimi stojí mnoho ľudí “zdola”, a chcú preukázať, aké dôležité je centrum Klinika pre obyvateľov mesta aj v tom, aby za nich nerozhodovali úrady vyžadujúce si od občanov poslušnosť.

Čo sa týka otázok vlastníckeho práva na Leninove spisy, člen Kliniky sa ohradil, že ich nepožičiavajú, ale podľa Doležala sú v katalógu, na čo dostal odpoveď, že aj v Národnej knižnici v Klementine sú v katalógu.

Člen Kliniky sa jasne vyjadril, že všetci v centre sa vymedzujú od Leninových myšlienok, ktoré sú skôr “ukážkou zlyhania autoritárskej ľavice”.

Člen Kliniky poukazuje na akúsi “fetišizáciu” vlastníckych práv a že štát ani médiá nepoukazujú na demokratizáciu vlastníckych práv v oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie pre základné životné potreby.