Vážení,

přeposílám svou komunikaci s MZ k vyhlášce č.483/2021 o odškodnění následků očkování. Přepošlu k tomu odpověď z MZ, abyste si udělali obrázek. I když to pravděpodobně je ztracený čas, tak jsem ještě neskončila s korespondencí, ale kdybyste měli někdo ještě nápad, co na MZ napsat,  tak sem s ním.

Ještě zjišťuji, co dělá v nově povinně používané vakcíně proti spalničkám – MMR-VAX-PRO Na-glutamát /v dosud používaném PRIORIXu nebyl v SPC uveden/. Jistě to bude opět zcela nezávažná nutná příměs vakcíny /nervový jed rovnou do oběhu malým dětem/. Ráda se podělím o nové informace od NIKO a fy MSD-výrobce vakcíny.

***

———- Původní e-mail h
Od: mudr.annaurbanova@seznam.cz
Komu: mzcr@mzcr.cz
Datum: 17. 5. 2022 13:16:10
Předmět: Fwd: Vyhláška č.483/2021 Sb

Vážení,

v 12/2021 vyšla vyhláška o odškodnění následků očkování, vč. očkování proti onemocnění covid-19.

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vznáším několik poznámek a dotazů:

1/ Je podivné, že v době, kdy p. prof. Chlíbek v médiích prohlašoval, jak jsou vakcíny proti covidu bezpečné, tak se připravovala vyhláška o odškodnění následků očkování.

2/ V příloze vyhlášky je vyjmenováno  celkem 6 stavů, které je možno jako následek očkování proti onemocnění covid 19 odškodnit. POSTRÁDÁM v tomto výčtu následky – neurologické/ parezy, neuritidy, zhoršení stávajících neurologických onemocnění,…/,

– dále následky gynekologicko-porodnické /potraty, předčasné porody, intermenstruační krvácení, krvácení v menopauze, vznik cys a neoplasmat,…/,

– oční / glakomy, zhoršení visu,../

– ORL /tinnitus/

– respirační / zhoršení plicních funkcí,…/

– kardiologické dosud neuvedené, oběhové / hypertenze, arytmie,../

– psychiatrické / od prostého pocitu dyskomfortu po úzkostné stavy, deprese, pocity depersonalizace,../

– potíže pohybového aparátu / nově vzniklé nebo zhoršení stávajících/

 – imunologické /stavy podobné syndromu získané poruchy imunity/

Nežádoucí účinky se vyskytly prakticky ve všech orgánech a orgánových systémech a jsou nepopiratelné. A to se vůbec nezmiňuji o náhlých úmrtích dosud zdravých lidí.

Můj dotaz zní:

Z čeho se vycházelo při stanovování časových limitů, dokdy je možné zdravotní potíže vzniklé po očkování k tomuto očkování vztahovat a kdo tyto časové limity určil?

Proč do postvakcinačních patologických stavů nebyly zahrnuty stavy výše uvedené?

U každé dosavadní vakcinace se VŽDY posuzovala indikace x kontraindikace /benefit x risk/. Ze složení vakcín/bez výjimky/ a z mechanismu účinku lze dovodit možný efekt/vč nežádoucího/.

Nikdy se neočkovalo v epidemii /a toto měla být dokonce pandemie/.

Z projevů našeho „covidového managementu“ v čase vyplývá, že se nám /nejenom laické veřejnosti, ale i zdravotníkům/ lhalo, popíraly se evidentní medicínské pravdy a dosud platná pravidla, protože WHO, FDA, CDC potažmo EMA jsou autority, které mají VŽDY pravdu, byť řada výzkumů a i nově odtajňované materiály fy Pfizer toto vyvrací.  Přes šokující celosvětový nárůst počtu nežádoucích účinků očkování /který je nesrovnatelný oproti dosud známým vakcínám/ i přes hlubokou podhlášenost se následky bagatelizují. Jako lékař jsem vrcholně znepokojena.

Budu ráda za vaše vyjádření se k mému dotazu, abych své pacienty mohla v případě potřeby řádně informovat.

Děkuji za váš čas, s pozdravem  

MUDr. Anna Urbanová, PLDD, Přeštice, Plzeň-jih

***

Odpověď z MZ ze dne 10.6.2022 není ani úplná, ani věcně správná. Pokochejte se. Líp se domluvím s autistickým dítětem než s úředníky MZ.

AU

13.6.2022

***

Zdroj: sinagl.cz