Dlouho očekávaný zákon o odpadech je dopsán. Složitou práci ukončilo Ministerstvo životního prostředí ČR. S takovými informacemi přichází portál iDNES.cz. (Foto: Depositephoto)

Nová legislativa bude počítat s postupným zvyšováním poplatku za skládkování, který by v roce 2039 činil více než trojnásobek. Rezort předpokládá, že takový krok bude motivovat lidi, aby produkovali méně odpadů a více třídili.

Poznamenává se, že hlavním motivujícím faktorem bude placení podle skutečně vyhozeného množství odpadků.

Jedná se o to, že obec by měla mít přehled o tom, jak obyvatelé konkrétního vchodu do domu naplňují konkrétní popelnici. Pak jednou za měsíc na základě objemu nebo váhy popelnic obec vyčíslí cenu za odvoz.

Čerstvě zpracovaný dokument obsahuje i jiná pravidla. Například sběrny budou pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil víka od kanálů. Navíc bude snadněji zlikvidovatelný odpad, který byl načerno navezený do hal.

Zdůrazňuje se, že ve stejné době přichází ještě jedna změna, která není přímo ve zmíněném zákoně. Do dvou let musí každá země EU přijít s řešením, jak omezí spotřebu jednorázového plastového nádobí, která musí být zredukována do roku 2026.

Dále publikace uvádí přehled nejdůležitějších změn, který přinese nový zákon.

1. Popelnice na textil

Od roku 2025 se na veřejných prostranstvích povinně objeví kontejner na textil.

2. Co vyhodíte, to zaplatíte

Nově bude možné vybírat za odpad dle vyprodukovaného množství. Ale obec si může vybrat sama, jestli takový systém zavede. Další motivací pro obce bude i takzvaná třídicí sleva. Pokud obec splní recyklační limity, nezvýší se jí skládkovací poplatek.

Zákon zároveň zakazuje dvojí zpoplatnění, na které si dnes lidé často stěžují. Týká se to těch, kteří dnes platí za odpad tam, kde jsou trvale hlášeni, ale ve skutečnosti žijí jinde, kde platí také.

3. Větší množství vytříděného bioodpadu

Jedná se o motivaci k třídění biologického odpadu a tedy i o zabezpečení větší dostupnosti patřičných nádob za tímto účelem.

4. Kamery ve sběrnách

Podle zákona majitelé sběren budou muset povinně provoz vybavit kamerami a záznamy uchovávat po dobu třiceti dnů.

5. Odpadová osvěta

Legislativa počítá s tím, že obce budou vydávat výroční zprávu o odpadech nebo podobný dokument, který bude obsahovat údaje o tom, kolik stála likvidace jednotlivých druhů odpadů a kolik jich obyvatelé města vyprodukovali.

6. Boj s navážením odpadů

Starostové dostanou jasné pravomoci, které jim umožní uklidit černé skládky. Podotýká se, že největší problém představují haly s polským odpadem vyskládaným až po střechu.

Ministerstvo zmíněný dokument již poslalo Legislativní radě vlády.

Na začátku června bylo informováno o tom, že v Hradci Králové proběhla každoroční konference Odpady a obce 2019, kde zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže, odhalili, kde se v České republice v roce 2018 třídilo nejlépe.

Za absolutního vítěze byl uznán středočeský Beroun.

Společnost v tiskové zprávě uvedla, že obyvatelé České republiky třídí stále více odpadů a města se jim k tomu snaží poskytnout co nejlepší podmínky. Díky oběma faktorům v Česku může třídit odpady 99 % obyvatel a celých 73 % tak i činí. Po celé České republice dnes najdeme přes 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.