Dokumentace trestního oznámení dle § 330, které bylo podáno dne 23. 12. 2011 na soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Zuzanu Šmídovou. Výňatek z § 330: „Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně stíží splnění důležitého úkolu,… způsobí vážnou poruchu v činnosti státní správy, soudu,… způsobí značnou škodu nebo jinému značný prospěch (nejméně 500 000 Kč) způsobí škodu velkého rozsahu nebo jinému prospěch velkého rozsahu (nejméně 5 000 000 Kč), bude potrestán…“


Trestní oznámení na soudkyni JUDr. Zuzanu Šmídovou

Zákon v § 330Zákon v § 330
]]>