Zítra 28. 6. 20212 se uprostřed Karlova mostu v 16:30 sejdou fotografové, aby zde zhotovili kvalitní a neroztřesené snímky s libovolným námětem. Na tuto událost je pozvala Pirátská strana. Cílem není obtěžování kolemjdoucích, ale vyjádření nesouhlasu s podivnými praktikami Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Vzhledem k medializaci problému a předchozím podobným protestům je očekáván pokojný a bezkonfliktní průběh. Piráti chtějí upozornit na to, že pořadatelská služba dlouhodobě omezuje práva občanů na této významné kulturní památce, aniž by k tomu existovala jakákoliv opora v zákoně.

Ve spolupráci s radnicí Prahy 1 a účelovým výkladem některých vyhlášek si přisvojuje právo rozhodovat o tom, jakou techniku fotograf smí použít a jakým způsobem nafotografovaný materiál využije. Právní statut pořadatelské služby se  přitom nijak neliší od běžného občana, nemá tedy žádnou pravomoc jakkoli omezovat či obtěžovat ostatní.

Podle Pirátů je zcela nepodstatné, zda-li jste profesionál nebo amatér a zda-li výsledný snímek smažete, zveřejníte na facebooku, či v prestižním kalendáři za vysoký honorář. Žádná zájmová skupina si nemůže dělat nároky na jakýsi „podíl ze zisku“ z takovýchto snímků, ani na jejich stažení z internetových fotogalerií.

Piráti ostře vystupují proti jakýmkoliv podobným snahám o privatizaci veřejného prostoru a vyzývají radnici Prahy 1 a Sdružení výtvarníků Karlova mostu k jasnému vyjádření o nezákonnosti pokusu vybírat peníze za soukromé i profesionální fotografie Karlova mostu. Z pohledu kopírovacího zákona je zhotovení fotografie díla umístěného na veřejném prostranství a její další užití jednoznačně legální.

Piráti nejsou proti tomu, aby se za zábor veřejného prostranství či dopravní omezení, například pro účely reklamní fotografie, vybíral zákonem stanovený poplatek. Umístění stativu pro zhotovení několika snímků Karlova mostu a okolí ovšem takovým záborem rozhodně není.Jeden z organizátorů, příležitostný fotograf Jan Krouželka, případné účastníky nabádá: „Buďte prosím ohleduplní, ukažme, že ani několik desítek stativů na 9,5 metru širokém mostě neznamená zásadní omezení. Oficiální začátek je v 16:30, zůstaňte, jak dlouho chcete. Projdeme se po mostě, uděláme nějaké fotky, možná HDR, možná nějaké s dlouhým časem, nezapomeňte ND filtry.“


Odkazy:

Den tripodů: http://www.piratskenoviny.cz/?c\\\_id=697035

Facebooková událost: http://www.facebook.com/events/482800078413091/

]]>