Rok 2012 přináší řadu nových závažných otázek. Věci považované za dosud samozřejmé se náhle jeví v novém světle. Zdá se, že globální finanční systém se otřásá v základech. Evropská integrace se potýká s řadou otázek, na které neexistují přesvědčivé odpovědi. Západní dominance je vystavena rostoucímu tlaku konkurenčních mocností. Gigantické zadlužení odkazuje na případy "zkrachovalých civilizací" historie. A nové technologie přinášejí vedle nebývalých možností potřebu nově definovat základní otázky svobody projevu či osobního vlastnictví.

Jako červená nit se všemi problémy táhne potřeba najít rovnováhu mezi svobodou a odpovědností. Na jedné straně stojí přirozená touha po co největší osobní autonomii. Na druhé straně stojí potřeba artikulovat a hájit etické principy, které umožní tolerantní soužití. Z hlediska ekonomického se do sporu dostává nárok na svobodu podnikání a potřeba hledání sociální spravedlnosti. Z politického hlediska je zde na jedné straně touha po co největší nezávislosti na vládě a na druhé straně potřeba nově organizovat životy států a celých kontinentů v éře globální civilizace.

Konference SVOBODA A ODPOVĚDNOST 2012 nechce být jen fórem pro čistě akademický diskurs nad načrtnutými tématy. Chce debatovat v konkrétní rovině a hledat souvislosti. Proto by měla být podnětná pro široké spektrum účastníků jak právnických, tak příbuzných profesí.

Konference SVOBODA A ODPOVĚDNOST 2012 vidí svojí důležitost právě ve schopnosti umožnit širokému spektru účastníků hledat navzájem porozumění a možná řešení pro otázky, které se dotýkají nás všech – ať jako občana České republiky nebo advokátů, soudců, akademiků, byznysmenů či novinářů.

 

Vzhledem ke spolupráci AC24.cz a Právo&Byznys jsme pro vás připravili soutěž o pět volných vstupů na tuto unikátní konferenci SVOBODA A ODPOVĚDNOST 2012, která se bude konat 30.5.2012 v Praze.

Jak na to?

1. zašlete nám své jméno, příjmení a název pracovní činnosti, které se věnujete

2. napište nám, proč právě vy byste se měli zúčastnit konference

Odpovědi můžete posílat do pátku 25.5.2012 na e-mail: info@ac24.cz; výherce budeme následně kontaktovat na e-mailu.

 

Řečníci

PETR KOUBSKÝ

analytik, publicista, blogger a vůbec odborník přes ICT. Do roku 1999 byl šéfredaktorem časopisu Softwarové noviny, poté publikoval bulletin Inside. Je stálým spolupracovníkem sdružení Tuesday Business Network. Přednáší na VŠE a Literární akademii Josefa Škvoreckého. Patří totiž k těm vzácným lidem, kteří nejen vědí, jak ovládat počítače, nýbrž vám také dokáží vysvětlit, jak počítače (ne)ovládají nás.


IVAN BARTOŠ

předseda České pirátské strany; zabývá se informačními technologiemi. Získal titul PhDr. v oboru informační věda, angažuje se v aktivitách souvisejících s DIY kulturou. Působil na Computer Science Faculty of University of New Orleans, LA, USA, kde se zabýval převážně výzkumem v rámci projektu „Information Search and Retrieval in Libraries. Trends, Theory and Practice – Perspectives for Further Development“.


TOMÁŠ DOBŘICHOVSKÝ

společník a partner advokátní kanceláře Kříž a Bělina; je korespondentem nakladatelství Kluwer Law International ohledně autorsko-právní judikatury. Od roku 2006 působí také jako odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze. V roce 2007 byl jmenován ministrem kultury zprostředkovatelem kolektivních a hromadných smluv podle § 102 autorského zákona.


PETR BŘÍZA

je advokátem kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se zejména na právo EU, právo mezinárodního obchodu (včetně arbitráží), ochranu osobních údajů, soutěžní právo, ochranu spotřebitele a veřejný sektor. V rámci těchto oblastí se věnuje širokému okruhu konkrétních transakcí i řešení sporů, stejně jako legislativní podporu klientům. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2009 pracoval více než čtyři roky pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, mimo jiné jako pověřený ředitel odboru EU a později jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo (i během českého předsednictví v Radě EU). Působil jako resortní zástupce ve výboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudním dvorem a jako alternát vládního výboru pro EU.

ERIK BEST

patrně nejlépe informovaný novinář v České republice, vydává zpravodajský bulletin Fleet Sheet a denní komentář FS Final Word, jenž nikoho nešetří. Na začátku 90. let přišel z USA do Prahy s humanitním i ekonomickým vzděláním a s přesvědčením, že lidé včetně politiků se mají chovat slušně a mají nést odpovědnost za své činy. Spolu s nezávislostí na vůli inzerentů to z něho dodnes činí výjimečný zjev tuzemské žurnalistiky.

 

STANISLAV BALÍK

soudce Ústavního soudu České republiky. Byl podnikovým právníkem, po roce 1989 se věnoval advokacii (byl mimo jiné prezidentem České advokátní komory) a více než patnáct let přednáší na třech právnických fakultách. Nikdy nebyl členem žádné politické strany, což je dnes stejně cenná deviza jako kdysi. Kromě toho vystudoval archivnictví a historii má jako koníčka; je-li řeč o kontextu, kvalifikovanějšího právníka abyste pohledali.

 

DAGMAR DUBECKÁ

letos jmenovaná řídící partnerka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík rozšířila řady českých advokátů v roce 1997. Mezinárodní ratingové publikace (IFLR 1000, PLC Which Lawyer) ji uvádějí mezi předními českými odborníky v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací, práva obchodních společností, soutěžního práva a závazkového práva. Je členkou kárné komise ČAK, jezdí v jaguáru a nebere zajatce.

 

KAREL ČERMÁK

moudrý senior české advokacie, bývalý prezident České advokátní komory a exministr spravedlnosti. Odborník na autorské právo působil od 60. let 20. století jako advokát v Praze, později se stal členem Mezinárodního rozhodčího soudu Spolkové hospodářské komory ve Vídni a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Coby publicista těší čtenáře kombinací klasického vzdělání a pichlavého humoru.

 

PETR PITHART

místopředseda (a bývalý předseda) Senátu Parlamentu České republiky; má za sebou bohatou kariéru disidenta i politika. Nad jiné vyniká neochotou poddat se proudu: za komunistického režimu coby signatář Charty 77 publikoval v samizdatu a po roce 1989 byl skeptický vůči národnímu obrození, správnosti poválečného odsunu sudetských Němců a dokonce principu neomylnosti Václava Klause.

 

PETRA GÜMPLOVÁ

politoložka; přednáší na Univerzitě Justuse Liebega v Giessenu. Publikuje v časopise Společnost, věda a technologie. Dříve působila v Lidových novinách jako komentátorka a jako poradkyně parlamentního výrobu pro mediální legislativu.

 

 

JAN HNÍZDIL

internista a rehabilitační lékař, protagonista celostní psychosomatické medicíny. Je známý svým kritickým postojem k medicínsko-farmakologickému komplexu. Je (spolu)autorem publikací, jež zkoumají současnou medicínu jak z hlediska odborného, tak ekonomického: Jak vyrobit pacienta, Jak léčit nemoc šílené medicíny, Doping aneb zákulisí vrcholového sportu a dalších. Na konferenci vystoupí jako zvláštní host.

 

 

Program

KONFERENCE SVOBODA A ODPOVĚDNOST 2012

Termín: 30.5. 2012

Místo: Praha, Hotel Ambassador

 

13:30 – 14:00  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

14:00 – 14:10  Přivítání účastníků a úvodní slovo Jana Müllera, šéfredaktora časopisu Právo&Byznys

14:10 – 15:30  Regulace a osobní svobody v éře internetu

Petr Koubský – analytik: Spor o budoucnost internetu – nejde jen o copyright, jde o moc

Ivan Bartoš  – předseda České pirátské strany: Pirát je především občan (a to občan 2.0)

Tomáš Dobřichovský – advokát AK Kříž a Bělina: Duševní vlastnictví – mýty a skutečnost

Petr Bříza – advokát AK Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Přeshraniční dimenze pomluvy na internetu

15:30 – 16:50  Zodpovědnost korporací versus svoboda podnikání

Erik Best – vydavatel Fleet Sheet: Je kapitalismus na pokraji zániku?

Stanislav Balík – soudce Ústavního soudu: Role Ústavního soudu v kontextu ekonomických turbulencí

Dagmar Dubecká – řídící partner AK Kocian Šolc Balaštík: Efektivita a etika v korporátním byznysu

16:50 – 17:10  COFFEE BREAK

17:20 – 18:40  Co nyní potřebuje demokracie aneb pravidla soužití v globálním společenství

Karel Čermák – advokát, expředseda České advokátní komory: Od totální deregulace k deregulované totalitě neboli deregulací k monopolům mocí

Petr Pithart – senátor

Petra Gümplová – doktorka politických věd, Justus Liebig Universität Giessen: Nové výzvy demokratické politiky ve 21. století – demokratické občanství a etika individuálního jednání

18:40 – 19:00  Zvláštní host

MUDr. Jan Hnízdil: Zodpovědnost jedince za své zdraví versus státní a farmaceutická politika aneb existuje cesta k etickému a přitom ekonomicky udržitelnému zdravotnictví?

19:00  ZÁVĚR KONFERENCE A ZAHÁJENÍ RAUTU

 

Místo konání:

Hotel Ambassador – Zlatá Husa

Václavské nám. 5-7110 00 Praha 1

tel. +420 224 193 609

fax +420 224 193 651

e-mail: congress@ambassador.cz

web: www.ambassador.cz


Cesta k hotelu:

Městskou hromadnou dopravou:

Tram: 3, 9, 14, 24, zastávka „Vodičkova“

Metro: trasa A/B, stanice „Můstek“

Příjezd osobním vozem se nedoporučuje

V okolí hotelu pěší zóna

ráci AC24 a Právo
]]>