S dvojkou kandidátky NE Bruselu – Národní demokracie Danielem Solisem o Karlu Schwarzenbergovi v Trilaterální komisi, o Novém světovém řádu, zednáři Halíkovi a snaze TOP 09 zakázat Národní demokraty. (Foto: Bára Prášilová) [quote align="center" color="#999999"] Vaše strana vyzvala k odstoupení poslance a předsedu zahraničního výboru Karla Schwarzenberga pro jeho členství v Trilaterální komisi. Co je vlastně Trilaterální komise zač?


Trilaterální komise je důmyslný globalizační nástroj elit, jehož posláním a cílem je nastolení světovlády úzkého kruhu superbohatých finančních magnátů a průmyslníků, kteří dlouhá léta pracují na způsobech, jak odstranit obchodní bariéry, jak zpřístupnit světové trhy, jak ovládnout komodity, zejména neobnovitelné suroviny, jak si podmanit vzpupné mocnosti a dosadit do čela států své loutky, které napomůžou stát jako společenskou mocenskou instituci totálně zdecimovat a posléze zrušit a nahradit vlastní nadnárodní strukturou, která by již byla pod jejich kontrolou.

Tento nástroj byl vyvinut v první polovině sedmdesátých let minulého století na zakázku finančního magnáta Davida Rockefellera, polským nenávistivým intelektuálem Zbygnievem Brzezinskim.

Cílem je tedy světovláda nastolená prostřednictvím tzv. Nového světového pořádku. Tedy díky různým opatřením, především ekonomického a obchodního charakteru, částečně i politického a vojenského, zejména tam, kde se nedaří dostat finanční a ekonomické struktury jako je centrální bankovnictví pod jejich kontrolu. Zřejmé to bylo během arabského jara a nyní během ukrajinské krize.

Trilaterální komise je tedy soukromý klub finančních magnátů, bankéřů vlivných politiků, lobbistů a průmyslníků, kteří se pravidelně setkávají na třech kontinentech, Ameriky, Evropy a Asie a jsou centrálně koordinováni v úsilí o získání absolutní kontroly nad daným územím.

Co Vám na Schwarzenbergově výroku, že se v Trilaterální komisi hlasovalo o bombardování Srbska vadí? Vždyť se přiznal, že bombardování Srbska nedoporučoval…

Jeho výrok jasně dokládá, že významná politická rozhodnutí, jako je třeba vyhlášení války, bombardování suverénní země, vyvolání vojenské agrese, státního převratu atd. nejsou přijímána v parlamentech nepřátelských států, ale na setkáních těchto nikým nevolených finančních elit s přesahem do někdejších feudálních struktur, které se v Trilaterální komisi prolínají s velkokapitálem bankéřů a lichvářů staré krve. Jedná se o takzvanou černou šlechtu ("aristocrazia nera").

Vysvětlil bych to na silně zjednodušeném scénáři: Schwarzenberg dostane na jednání Trilaterální komise povel vyvolat válku proti Slovensku. Vrátí se z jednání Trilaterální komise a pověří patřičné kruhy k vytvoření politického napětí díky nějakým fabrikovaným incidentům a patřičného sentimentu veřejnosti skrze media. Stejnou práci vykoná slovenský agent TK na druhé straně (ku příkladu, slovenský člen TK, Ivan Šramko). Vzhledem k přesahu do státního aparát, který tito agenti na obou stranách mají, dojde – i proti vůli obyvatelstva a politické opozice k mobilizaci, přesunu ozbrojených sil do konfliktní zóny a jejich smrtelnému střetu. Jakmile padnou první oběti, konflikt se rozhoří spolu se sentimenty samovolně. Historie potvrzuje dostatečně pravdivost tohoto silně zjednodušeného scénáře. Opozice se umlčí kooptací nebo likvidací, pacifisté se internují a aktivní mužská část populace se ve válečném šílenství navzájem povraždí. Vlády a parlamenty států se stávají jen loutkami, popřípadě pasivními aktéry katastrofy.

Takže nejde o to, co v případě Jugoslávie Schwazenberg doporučoval, či nikoliv. Jde o princip střetu zájmů, který je neakceptovatelný. Jde o vlastizradu a o působení agenta cizích (nestátních) mocností na našem území, infiltrovaného do nejvyšších pater státní moci. Jde také o neskutečně velký rozsah tohoto spiknutí proti suverenitě států a národů, který je v dnešní době globální. Jeho působení je vysoce destruktivní, protože samozvaní rádoby vládci světa jsou degenerovaní sociopaté, naprosto odtržení od reality a lze je kvalifikovat jako společensky velmi nebezpečné šílence.

Představme si, že je to parta zhruba 300 lidí, kteří slouží ještě užšímu vnitřnímu kruhu okultistických starců, žijících již jen díky pravidelným transplantacím orgánů a transfuzím dětské krve, kteří spřádají megalomanské plány na ovládnutí světa a následující absolutistickou světovládu krutých despotů. To vše v líbivém jménu pokroku a osvobození lidstva a vyhlídek lepších zítřků, tak jak už to tu mnohokrát bylo a pokaždé to dopadlo tragicky.

Jací další politici či veřejně činné osobnosti jsou členem této skupiny?

Existují seznamy, které se vyskytují volně na webu. Jednou jsem to osobně ověřoval. Napsal jsem do kanceláře evropské pobočky Trilaterální komise a vyžádal si aktuální seznam. Sekretariát mi jej ochotně poskytl. Za ČR je tam krom Schwarzenberga ještě Dlouhý v kapacitě místopředsedy, Kunert, Vondra a Telička. Osobně tyto lidi považuji za prachsprosté vlastizrádce, i když si mohu představit, že jim členství přináší obrovské výhody a pocit nepředstavitelné nadřazenosti nad normální smrtelníky.

Nutno dodat, že to není exkluzivní výčet vlastizrádců. Existuje totiž mnoho dalších podivných tajných klubů, spolků a lóží. Řadový zednář bude přesvědčen, že koná dobro a pomáhá vzestupu civilizace, aniž by si uvědomoval, že v dlouhém sledu dělá jen užitečného idiota globalizačním kruhů neokolonialistů. Halík je takovým smutným příkladem normalizačního kariéristy z dob komunismu, který se nyní zaprodal plánu elit zničit stávající náboženství a vytvořit jedno celosvětové (univerzální) náboženství s prvky všech těch původních. Neopohan Templeton a spol. mu patrně neřekli, ale asi by mu to bylo stejně jedno, že v čele nového sjednoceného náboženství má stanout Antikrist. Halík si nevidí na špičku nosu. Na předávání mediálně vychvalované, leč zednářsko-iluministické Templetonovy finanční dotace určené pro to nejhrubší zrno heretiků v Londýně, byla přítomna špička českého kléru v osobě kardinálů Vlka a Duky, bok po boku s odpadlým knězem, nyní ministrem českého kulturního úpadku, který proslul podporou islámistických teroristů MEK.

Mohl byste se také vyjádřit ke snaze TOP 09 zakázat stranu NE Bruselu – Národní demokracie? Jak budete reagovat?

Je to trapná snaha uposlechnutí zoufalého povelu k útoku na skupinku lidí, která nehodlá tolerovat to, co jsem uvedl v předchozích větách a která se navíc naváží do posvátného okultistického projektu té zmíněné party, která tvoří vnitřní jádro luciferiánských iluministů. Tímto projektem je samozřejmě Evropská unie a její veřejnosti málo viditelná temná tvář. Ta temná tvář, kterou bylo lze spatřit v pravém světle během ukrajinského puče, kdy se na stranu ozbrojených pučistů podpořených kohortami neonacistických eskader útočících na demokratické struktury země pod vlajkami banderovců a jednotek SS Halyčina okamžitě přidali evropští byrokraté jako Ashtonová, Van Rompuy, Baroso a exponenti euroatlantických složek Nového světového pořádku, McCain za SSA a Schwarzenberg za Evropu, spolu s dalšími podobnými, kteří vystoupili na Euromaidanu, krátce před převzetím moci jejich dobře placenou soldateskou. Nyní tento již rozjetý vlak záhuby a ničení jen těžko zabrzdí, dokud nenarazí na pancéřovou zeď své východní hranice, která leží tam, kde se rozkládají nově vyhlášené republiky, které se od této neudržitelné šílenosti rozhodly včas odtrhnout. Predikce je jasná. Ale ani se mi ji zde nechce vyslovit. Již jsem podobný scénář popsal výše, ve velmi zjednodušené formě. Ale zpět k otázce. Již jsem reagoval v prohlášení, které jsem pověsil na Parlamentní listy. [/quote]