Časopis dTest srovnal 12 autonomních detektorů kouře a zjistil, že pět z testovaných modelů by se kvůli nesplnění požadavků bezpečnostní normy nemělo vůbec prodávat. V nezávislém testu autonomních detektorů kouře neboli hlásičů požáru bylo zjištěno, že téměř polovina testovaných výrobků může své majitele ohrozit na životě – nevyhovovaly totiž požadavkům bezpečnostní normy. „Hlásič Bavaria BARM2 propadl ve zkoušce s doutnajícím dřevem, model Certa FMR 4030 ve zkoušce s hořlavou kapalinou – oba zaznamenaly požár až za limitními hodnotami prahu reakce, které povoluje norma ČSN EN 14604,“ upřesňuje výsledky redaktor dTestu Ondřej Jánoška.


„U dalších modelů jsme naměřili nižší práh citlivosti, než tato norma stanoví, jednalo se konkrétně o výrobky Var-Tec FDA 739-S, Evolveo Sonix a Sygonix R01-SY.

Od roku 2008 platí povinnost vybavit nově postavené nebo rekonstruované objekty autonomním detektorem kouře. Tři ze čtyř obětí požáru totiž neuhoří, ale zemřou následkem vdechnutí toxických zplodin obsažených v kouři. „Nefunkční nebo závadné hlásiče mohou ohrozit lidské zdraví i život, proto jsme podali podnět k České obchodní inspekci, aby prošetřila naše zjištění a nebezpečné výrobky stáhla z trhu,“ dodává Ondřej Jánoška.

„Pokud vadný hlásič způsobí újmu na zdraví či dokonce smrt, je výrobce odpovědný dle zákona 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,“ objasňuje možné právní následky poradce dTestu Miloš Borovička.