Nad Českem se stahují temná mračna. Začínájí být napadáný hodnoty demokratické společnosti. Je ohrožována svoboda podnikání. Nefunguje presumpce neviny. Od pondělního rána policisté zasahovali v growshopech po celé republice. V současné době jich o tomto poslalo médiím zprávu několik desítek, ale konečný počet může být ve skutečnosti mnohem vyšší. Majitelé uvádějí, že byli vyzváni policií k podání vysvětlení. Growshopy mají v Českých zemích dlouholetou tradici.


Podzimem minulého roku, kdy padl verdikt Nejvyššího soudu, podle kterého obchod s pěstitelským náčiním nesmí zároveň prodávat cigaretové papírky a potřeby pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením, patrně pomalu začala doba tvrdého stíhání lidí z konopné komunity. Je nutné také zdůraznit, že perzekuce uživatelů konopí a obecně lidí tvořících konopnou kulturu se v poslední době naprosto zřetelně zvýšila.

Od jednoho ze zúčastněných growshopů unikla informace o tom, co policie požaduje. Nejmenované krajské ředitelství Policie České republiky ve výzvě k vydání věci píše:

[quote align="center" color="#999999"]

„Podle § 78 odst. 1 trest. řádu vás vyzývám k vydání následujících věcí sloužící k užívání či pěstování a distribuci omamné látky konopí, jako jsou igelitové přepravky, váhy, prostředky na podporu růstu (hnojiva, zemina, semena konopí), technické prostředky podporující růst rostlin (zavlažovací systémy, tepelná a světelná zařízení jako hodiny, ventilátory) event. další věci užívané k pěstování konopí, listinné materiály související s prodejem těchto prostředků podporující jejich pěstování (návody, postupy) a následné kouření marihuany (kuřácké potřeby, vodní dýmky, drtičky, atd.) a zadokumentování listin nebo dat uložených na elektronických nosičích dat či výpočetní technice, kterými lze prokázat prodej věcí sloužící k šíření toxikománie koncovým uživatelům jako jsou objednávky, faktury, dodací listy a podobně, případně k zadokumentování množství těchto věcí, které odebrali sami podezřelí od dodavatelů a tyto dále prodávali koncovým uživatelům, neboť se jedná o věci důležité pro trestní řízení. V případě, že mé výzvě nevyhovíte, mohou Vám být uvedené věci podle § 79 trestního řádu odňaty, dle § 66 odst. 1 trestního řádu Vám, v případě nevyhovění výzvě, může být uložena pořádková pokuta do 50.000,– Kč.“[/quote]

Pirátská strana s tímto přístupem nesouhlasí a hodlá podpořit stíhané majitelé growshopů, jelikož zmíněné jednání státních orgánů zcela zřejmě narušuje svobodu podnikání a popírá presumpci neviny.

[quote align="center" color="#999999"]

„Bez ohledu na prosazování legalizace v dlouhodobém pirátském programu se musí každý slušný člověk postavit za drobné živnostníky, kterým je neustále utahován opasek ze strany státu. Na rozdíl od našich zákonodárců si uvědomujeme že drobní živnostníci jsou základními pilíři fungujícího státu, za které se budeme stavět už jen z podstaty věci nehledě na to, zda jde o majitele growshopů nebo jiné podnikatele,“ reaguje k situaci zástupkyně garanta programového bodu Drogy Jana Michailidu.[/quote]