Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) v květnu vydalo každoroční Evropskou zprávu o drogách. Nová strategie boje proti drogám začíná fungovat. Jak z reportu vyplývá v průběhu roku 2012 bylo v Evropě hlášeno 73 nových psychoaktivních látek. Jedná se převážně o syntetické psychoaktivní látky (25x-nBome, DOx, MDPV, atd.), které se k nám dostávají převážně z Číny. Jelikož budou nové látky vznikat stále a než je justice zaregistruje nebudou nijak postihovány – ač mohou být o dost škodlivější než nelegální látky na „trhu“, je kriminalizace držení a užívání omamných a psychotropních látek (dále OPL) zcela nemístná.


Celkově vzato kriminalizace OPL neznamená, že lidé OPL přestanou užívat, ale znamená, že často jen užívají OPL, které nejsou prověřené a často i „nařezané“. I proto jsou Piráti pro legalizaci držení a užívání OPL. Svobodný občan, pokud je státem brán za samostatně myslícího, by si měl rozhodovat sám za sebe. Společnost by měla drogy dělit podle jejich škodlivosti a ne podle toho, jak se to hodí lobbistům. Výzkumy prokazatelně dokazují, že ač je tu spousty OPL méně rizikových než alkohol, nelogicky je velká část populace přesvědčena o opaku. Například léčebné konopí užívá v České republice 24.9% občanů ve věku 15 – 64 let a v porovnání s alkoholem jsou jeho dopady na zdraví minimální.

S legalizací přicházejí také z důvodu potřebné sociální reintegrace. Úrovně poskytování služeb v oblasti sociální reintegrace nejsou postačující. Zahrnují zlepšování sociálních dovedností, podporu vzdělávání i zaměstnatelnosti a řešení potřeb bydlení. Z údajů o klientech, kteří v roce 2011 nastoupili specializovanou léčbu závislostí, vyplývá, že zhruba polovina z nich byla nezaměstnaná (47 %) a téměř každý desátý neměl stálé ubytování (9 %). V této skupině je také běžná nízká úroveň vzdělání, přičemž 36 % dosáhlo pouze základního vzdělání, a 2 % dokonce nedosáhla ani této úrovně. Přístup ke službám je navíc často podmíněn, může být například podmiňován abstinencí dané osoby nebo stálým bydlením a to vylučuje některé z těch osob, které podporu potřebují nejvíce.

[quote align="center" color="#999999"]

„OPL jsou dobrý sluha, ale špatný pán, a platí, že OPL nejsou špatné, špatní jsou lidé, jež je neuváženě užívají. Proto se snažíme otevírat oči a celkově zvýšit drogovou informovanost společnosti, která je v dnešní době postavena jen na mystifikaci a nepodložených faktech,“ říká garant programového bodu Drogy Michal Ketner.[/quote]