Již sedm let se v České republice nezvyšovala minimální mzda. Stále platí její výše 8000 korun. Když ji porovnáme s průměrnou mzdou, jde o nejnižší minimální mzdu v Evropské unii. Odbory již roky usilují o to, aby se minimální mzda zvyšovala pravidelně, pravicové vlády od roku 2007 návrhy odborů vytrvale odmítají. Jak k institutu minimální mzdy přistupují v Evropské unii a ve světě?  Minimální mzda není však záležitostí pouze Evropy. Minimální mzda je zavedena i v USA, Japonsku, Kanadě, Austrálii, Turecku nebo Jižní Koreji.


Minimální mzda se v průběhu let pravidelně zvyšuje, aby její výše odpovídala ekonomickému vývoji. Ze všech uvedených zemí pouze v Česku platí stejná minimální mzda již sedmým rokem. Minimální mzda je v některých zemích důležitým údajem pro výpočet sociálních dávek.

V roce 2013 se pohybuje minimální mzda v zemích EU od 157 euro v Rumunsku po 1874 euro v Lucembursku. Lucemburčan pracující za minimální mzdu je sice ve své zemi považován za „chudého“, v mezinárodním srovnání je však boháč. Lucemburská minimální mzda činí v přepočtu více než 47 500 korun, což je pro naprostou většinu českých zaměstnanců nedosažitelný měsíční příjem.

Minimální mzda je pro stát jednoznačně výhodná. Vyšší minimální mzda by zvýšila daňový výnos státu a naopak nezaměstnanost by se nezvýšila. Stoupl by výnos zdravotních pojišťoven, protože osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. Od roku 2007 tedy platí každý měsíc 1080 korun.

Z členských zemí EU není minimální mzda stanovena zákonem pouze ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Německu a Itálii. Přestože není v zemích Skandinávie stanovena minimální mzda zákonem, tak mají všichni zaměstnanci vykonávající pomocné práce v těchto zemích poměrně vysoké příjmy. Kolektivní smlouvy zaručují zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než by jim zaručil stát. Životní úroveň zaměstnanců vykonávajících pomocné práce je tak v zemích Skandinávie vyšší než v zemích s vysokou minimální mzdou.

Při správném nastavení plní minimální mzda velmi dobře motivační funkci. Je však zapotřebí, aby životní úroveň občanů pracujících za minimální mzdu byla adekvátně vyšší než životní úroveň dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Když je tedy minimální mzda dostatečně vysoká, tak se vyplatí občanům za prací za minimální mzdu třeba i dojíždět.

V Česku je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou nejnižší z členských zemí EU a dosahuje něco málo přes 32 procent. V západní Evropě přitom činí minimální mzda více než 40 % průměrné mzdy.

Nejvyšší minimální mzdu mají v Lucembursku (1874 euro), Belgii (1502 euro), Nizozemsku (1469 euro), Irsku (1462 euro), Francii (1430 euro) a Velké Británii (1264 euro). Lucemburská minimální mzda činí v přepočtu více než 47 500 korun, což je pro naprostou většinu českých zaměstnanců příjem snů.

Nejnižší minimální mzdu v EU naopak pobírají lidé v Česku (320 euro), Bulharsku (159 euro) a Rumunsku (157 euro).

Zdroj: e-sondy.cz