Dokument o situaci v ČR odvysílaný na ČT2. Sleduje vývoj od převratu po současné mocenské struktury. Obsahuje i výpověď nepohodlného policisty, ale i popis jak komunistické elity vydělaly na převratu. Naší zemi vládnou a ovládají ji jiní. Z těch, co tak mají činit, se stali z velké části slouhové, psychopaté  či dokonce obyčejní zločinci, žijící zcela mimo realitu. Na příkladu statečného policisty odhalila ostravská televize v plné nahotě bezpečnostní stav naší země.

Další ze zajímavých informací z tohoto dokumentu: KGB určila Václava Havla za prezidenta za podmínek, že nebudou žádné represe, žádné faktické změny na MV, MO a v tajných službách, trestní řád a trestní zákon převzat z roku 1960, tedy žádné podstatné změny.

Karel Koecher, agent KGB v USA a spoluzakladatel OF, doprovázel Václava Havla jako presidenta do Afriky, při jedné z jeho prvních cest do zahraničí. IPB byla v podstatě zabrána státními úředníky a předána zdarma kamarádům.

]]>