Jak parazité zákonem k zisku přišli? Vzniklo, bylo schváleno, vetem prezidenta odmítnuto a znovu přehlasováno další, zákonem nařízené parazitování jedněch na druhých, včetně omezení osobních svobod a odpovědnosti občana pod výhrůžkou stotisícové pokuty. Všimli jste si toho? Pokud ne, velmi zbystřete. Vzhledem k trvale rostoucím cenám elektrické energie a klesajícím cenám komponent, které umožňují člověku stát se stále snadněji energeticky nezávislým se tento problém týká i vás, pokud tedy nejste dostatečně finančně zajištěn a platby za elektřinu vás nijak netrápí.

Problém je v tom, že ti jedni ty druhé naprosto k ničemu nepotřebují a jelikož ti druzí jsou si toho setsakramensky dobře vědomi, přesvědčili vhodně upravenými argumenty (jak jinak než bezpečnost a ochrana občana před jím samotným) poslance, kteří ve své již tradiční nevědomosti, nezkušenosti a neodbornosti, či také prozíravosti a ziskuchtivosti toto parazitování posvětili zákonem.

Dne 20.9.2012 bylo přehlasováno veto prezidenta republiky a byla schválena novela zákona 406/2000 Sb.o hospodaření energií. Tato novela Vám zakazuje svépomocnou instalaci FVE na vaši vlastní střechu pod pokutou 100 000 Kč.

Tato novela Vám zakazuje svépomocnou instalaci zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, tedy i malé větrné, vodní i fotovoltaické elektrárny.

Byl bych ochoten přijmout fakt, kdy je toto omezení stanoveno pro zařízení připojené do veřejné distribuční sítě za účelem výkupu elektrické energie. Zde nesmí docházet k ohrožení veřejné sítě a zařízení musí splňovat přísná kritéria jednoduše kvůli tomu, aby jedno zařízení nezapříčinilo kolaps veřejné sítě, či jiné problémy. Každé takové zařízení připojené do distribuční sítě prochází už dnes před připojením revizí bez ohledu na to, kdo systém instaloval.

Novela však svým obsahem nestanovuje, jak velká a jaký typ zařízení musí instalovat takzvaná „osoba oprávněná provést instalaci zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie“. Výčet zařízení, které smí instalovat pouze osoba oprávněná zahrnuje mezi jinými prostě a jednoduše i fotovoltaický panel. Taková zařízení se však nachází v miniaturní podobě i v solárních kalkulačkách, solárních dobíječkách mobilních telefonů a podobných zařízeních. Ve vhodném okamžiku tak zákon díky nejasnému výkladu může být zneužit na postih nevhodné osoby a udělení stotisícové pokuty i za tuhle solární kalkulačku. Není to snad zařízení využívající obnovitelné zdroje energie?

Jaké mohou být důvody pro schválení tohoto zákona?

a) ochrana občanů před úrazem elektrickým proudem

V instalacích týkajících se rodinných domů se pro ostrovní systémy, tedy ty nepřipojené do sítě, nepoužívá vysokých napětí ani extrémních proudů. Jednak by to nebylo k užitku a bylo by to dosti drahé, regulace vysokých proudů i napětí není až tak triviální záležitost, proto se solární regulátory (pro ostrovní systém nezbytnost) obvykle řeší pro bezpečné vstupní napětí maximálně do 150VDC, výstupní 12/24/48VDC a proudy kolem 60A ve špičce.

Baterie, které jsou potřebné pro provoz soukromých systémů nepřipojených do sítě by extrémně vysoké proudy těžko pojaly a větší množství baterií je opět neúměrně drahé vzhledem k tomu, že člověk, který si pořizuje takový systém si ho pořizuje kvůli úsporám a ne kvůli tomu, aby na něm utratil stejnou částku jako za stavbu rodinného domu.

b) zajištění příjmů pouze pro vybrané firmy, které se stanou osobami oprávněnými s povolením ministerstva

Tady narážíme na omezení osobní svobody a odpovědnosti občana, aniž by takový občan, který po nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy k 1.1.2013), bude omezován státem, omezoval někoho jiného. Nejsem přesvědčen, že zákon může omezit svobodu člověka, aniž by tento omezoval svobodu někoho jiného, aniž by kohokoliv ohrožoval, či omezoval. V případě ostrovního solárního systému, tedy i malého pokusného, který slouží pro osobní výzkum, takový člověk nikoho neomezuje, společnost ani stát mu za nic není povinen platit. Omezuje pouze příjmy energetických a montážních společností, které jako obchodní společnosti mají za úkol generovat zisk a který se jim výhledově snižuje úměrně tomu, jak se zvyšuje možnost člověka být nezávislý.

Tento zisk je však do budoucna velmi narušen tím, že komponenty pro stavbu fotovoltaických systémů jsou v dnešní době řešeny jako levná, cenově dostupná a bezpečná zařízení (dle norem EU – jinak by tyto zařízení nebyly na trhu běžně dostupné) na úrovni stavebnice. Výkonný solární regulátor či výkonný měnič napětí je výkonově na úrovni například pračky, trouby, vysavače, vařiče, kteréžto zařízení pracuje s obdobně vysokými energetickými výkony, avšak na instalaci pračky, vařiče, vysavače, trouby osobu oprávněnou a placenou instalaci zatím nepotřebujeme.

Lobbisté kolem průmyslu vyrábějícího automatické pračky, či výkonné domácí spotřebiče zatím nezalobbovali dostatečně, aby bylo nutno novelou zařídit příjmy i těmto zájmovým skupinám. I to se však může stát, pokud občan bude nečinně přihlížet a všem těmto omezením se sklopenou hlavou přizpůsobovat.

Oproti tomu solární systém, kde se běžně pracuje s nízkým a bezpečným napětím 12V (stejné jako v dětském vláčku vašeho syna, nebo palubní síti vašeho vozidla), 24V (stejné jako v baterii vaší UPS), či 48V (POE – power over ethernet), se můžete svorek s takovým napětím bez obav dotknout bez jakékoliv újmy na zdraví. Jaký proud poteče lidským tělem při doteku svorek s tímto napětím si můžete snadno spočítat podle [Ohmova zákona].

Při běžném odporu lidského těla dospějete k proudům, které nejsou pro zdraví nijak zásadně nebezpečné. I přes tento fakt je dle novely zákona nezbytné, abyste za provedení instalace zaplatili pouze osobě oprávněné, kterou určí ministerstvo. Je zajímavé, že běžnou autobaterii může kdokoliv vyměnit, připojit či odpojit bez osoby oprávněné. Přitom je patrně záměrně zanedbán fakt, že startovací proudy, které běhají mezi baterií a startérem vašeho vozidla jsou běžně několikrát vyšší, než ty, které se pohybují v ostrovních fotovoltaických systémech. Je paradoxem, že pro manipulaci s plynovými bombami, které jsou schopny způsobit demolici domu (i sousedního), osoba oprávněná není zapotřebí.

Tento zákon je dalším omezením osobních svobod nás všech. Tímto tempem za chvíli nebudeme moci kupříkladu nainstalovat počítač bez osoby oprávněné, provozovat neschválený software (osoba oprávněná provést instalaci nebude moci neschválený software instalovat), vývoj počítačových programů a tvorbu internetových stránek bude opět moci dělat pouze osoba oprávněná (obrana proti kyberkriminalitě a ohrožení IT infrastruktury státu), mít sex bez povolení ministerstva (ochrana občanů před přenášením pohlavních chorob), jít do obchodu pro potraviny bez osoby oprávněné (ochrana zdraví občanů před nákupem otrávených nápojů či potravin).

Je si někdo jist, že po chválení tohoto zákona není možné schválit zákon o dani ze slunce i pro ostrovní systémy, které jsou vybudovány bez podpory, bez dotací, nepobírají zelený bonus, nijak neparazitují na společnosti, pouze pro svého majitele vyrábí elektřinu, kterou si sám spotřebuje a nikam do sítě ji neprodává? A co takhle zdanění vajec, které vám snáší vaše domácí slepice? A co takhle zdanění vzduchu, který dýcháte? Extrém? V tomhle státním systému, kdy je občan schopen ohnout hrb až na zem bez jakýchkoliv diskuzí a zaplatit stanovenou částku – nikoliv.

Ten, komu tohle omezení svobod nevadí a myslí si, že toto je demokracie, ten velmi hluboce spí a má patrně krásný sen. Po probuzení do reality zjistí krutou skutečnost, že se ocitl v těžké Orwellovské totalitě a že život na svobodě a ve vězení je jedno a totéž, neboť svobody se tak zůžily, že pobyt ve vězení je možná i lepší, než placení všech poplatků parazitům, výběrčím daní a nemožnost dělat prakticky nic na co by nebylo nutné povolení s kolkem za 2 000 Kč a uhrazení poplatku za vnucenou práci osoby oprávněné.

Lidé bděte a nenechte si líbit vše co schválí poslanec, kterému lze nakukat prakticky cokoliv. [Zeptejte se] svých zastupitelů za jakým účelem a z jakého důvodu tento zákon schvalovali, koho má od čeho ochránit, proč, a komu má být užitečný. Podívejte se kdo hlasoval pro přijetí zákona v [prvním] a [druhém] hlasování. Hlavně prosím tuto informaci co nejvíce sdílejte. Jde o budoucnost nás všech. Zachování principů svobody nejen v možnosti energetické nezávislosti, ale obecně libovolných občanských svobod. Nenechme si je vzít nikým!

Rozhovor s Filipem Procházkou, majitelem domu bez přípojky elektrické energie

Detaily zákona a diskuze majitelů malých ostrovních FVE

Vyjádření Petra Macha ze Strany Svobodných občanů k novele zákona

Komunitní server zaměřený na osvětu v oblasti energetické soběstačnosti bez podpory, dotací a bez výkupu elektrické energie

]]>