Nechtěl jsem se veřejně vyjadřovat k roli prof. Drahoše při sušení knih, níže uvedené vyjádření se ovšem dotýká nejen mé osoby, ale i dalších spolupracovníků, se kterými se nám nakonec přes řadu potíží a velký nedostatek financí podařilo technologii sušení realizovat. Je pravda, že se prof. Drahoš pokusil do vývoje technologie vstoupit, tenkrát jsem se ostatně o jeho existenci dozvěděl.

Při schůzce, na které se rozhodovalo o technologii sušení, si nám postěžoval pracovník firmy vyrábějící mikrovlnné sušičky že prof. Drahoš okopíroval jejich průmyslově chráněný vzor mikrovlnné sušičky a pokusil se ji prohlásit za svoji mikrovlnnou sušičku určenou speciálně na sušení knih.

Nyní prof. Drahoš uvádí, že: „Neuspěli jsme ne proto, že by nápad nefungoval, ale proto, že jsme narazili na hradbu sušárenské "mafie". Řada firem si pomocí jiných metod sušení ze státních zakázek udělala slušný byznys a nebylo v jejich zájmu pustit do rybníka někoho dalšího, jen proto, že by se situace vyřešila rychleji“

Použití mikrovln bylo zavrženo nikoli kvůli nějakým mafiím, ale prostě proto, že tímto způsobem není možné zajistit správný průběh lyofilizace, při kterém je kniha udržována při teplotě -7°C, neboť je nutné zamezit rozmrznutí vody v knize a veškerá voda musí vysublimovat.

Dielektrické sušení bylo zavrženo z finančních důvodů: jen zdroj napětí potřebné frekvence byl podstatně dražší, než celkové finance na projekt.

Na koncepci výsledného odporového sušení jsem se podílel já, Ing. Michal Šváb, strojařské problémy řešil Václav Kohout a konečnou realizaci provedla firma Hacker.

Nízký rozpočet nás donutil vyvinout vlastní nízkonákladové regulátory teploty umožňující pracovat ve vakuu a jen díky velkému nasazení zúčastněných se podařilo vakuovou komoru pro sušení knih realizovat.

Nařčení ze „sušárenské "mafie"“ se mě jako koordinátora vývoje úspěšné technologie osobně dotýká a navíc poškozuje dobré jméno mých tehdejších spolupracovníků, se kterými jsme za velmi malé peníze víceméně z úcty k ohroženým kulturním hodnotám strávili rok usilovnou prací na vývoji unikátního prototypu.

Jsem ochoten veřejně diskutovat s prof. Drahošem o nepoužitelnosti mikrovlnného sušení knih v tehdejší situaci.

Myslím, že prof. Drahoše by se měl omluvit a uvést skutečností na pravou míru.