Bude-li lidstvo nadále emitovat oxid uhličitý na současné úrovni, tak průměrná teplota Země mezi lety 2030 až 2052 vystoupí o 1,5 stupně Celsia. (Foto: Flickr)

Vzhledem k této hrozbě slíbil Klimatický summit OSN 2019 za účasti 77 zemí dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2050. Rozvoj využívání zeleného vodíku bude pro dosažení těchto ambiciózních cílů kritický.

Chemici ke klasifikaci výrobní technologie a dodavatelských řetězců vodíku používají barevnou škálu. „Šedý“ vodík se získává konverzí metanu, „hnědý“ vodík z uhlí. „Zelený“ vodík se vyrábí štěpením vody na molekuly vodíku a kyslíku procesem zvaným „elektrolýza vody,“ a „žlutý“ elektrolýzou za využití jaderné energie. „Modrý“ vodík se dělá ze zemního plynu. Podle Mezinárodní agentury obnovitelné energie (IRENA) tvoří v současnosti 95 procent světové výroby šedý vodík.

Experti věří, že v budoucnu se vodík stane mezi obnovitelnými zdroji energie nezpochybnitelným vůdcem. Opravdu, použijete-li tradiční zdroje zelené energie, jako solární či větrnou, tak se energie vyrábí nerovnoměrně, nelze ji skladovat a její infrastruktura zabírá značně velká území. Vodík takové nevýhody nemá. Energie generovaná v zelené výrobě vodíku neemituje žádné znečišťující látky. Uživatelé mohou vodík skladovat ve velkém množství po dlouhou dobu.

Experti věří, že vodík nahradí ropu jako primární palivo v různých sférách života. Podle Goldman Sachs by do roku 2050 mohl zelený vodík zásobit až 25 procent energetických potřeb světa a stát se do té doby trhem obnášejícím 10 bilionů $. Aby tohoto cíle zelená energie dosáhla, bude muset vytvořit ceny srovnatelné s náklady na současné nosiče energie.

Je povzbuzující, že náklady na výrobu vodíku teď poklesly. Podle amerického ministerstva energetiky náklady na výrobu vodíku spadnou z 6 $ na kg roku 2015 na 2 $ na kg do roku 2025. Nedávná analýza ukázala, že 2 $ za kg je sazba, která bude bodem zvratu, který učiní zelený vodík konkurenceschopným v mnoha průmyslech včetně dopravy, ocelářství a výroby hnojiv, výroby elektřiny atd.

Data od Mezinárodní energetické agentury ukázala, že globální výroba nízko-uhlíkového vodíku vyrostla z 0,04 milionu tun roku 2010 na 0,36 milionu tun roku 2019. V roce 2023 ta výroba dosáhne 1,45 milionů tun, neboť se všude po světě budou otvírat nové vodíkové elektrárny. Bloomberg předpovídá, že do roku 2025 dosáhne trh s vodíkovou produkcí 700 miliard $.

Rozvinuté země stupňují své investice do rozvoje vodíkové energie. Loni v červenci Saúdská Arábie za podpory amerického plynového giganta Air Producs and Chemical a jejich ACWA Power začala budovat největší elektrárnu na zelenou energii na světě. Tento projekt za 5 miliard $ vyprodukuje 650 tun zelené energie denně. Evropská unie nedávno vyčlenila 500 miliard $ na investice do výroby vodíku.

Cílem Ruska je do roku 2030 získat 20 procent globálního trhu s vodíkem, řekl 12. dubna Pavel Sorokin, náměstek ministra energetiky. „Myslíme, že export zeleného vodíku z Ruska do roku 2035 může být v „nízkém“ scénáři 1 milion až 2 miliony tun, a až 7 milionů tun při aktivnějším rozvoji poptávky po vodíku ve světě,“ řekl.

Rusko, jak uvedlo v Konceptu rozvoje vodíkové energie do roku 2050, má v úmyslu vydělávat až 100 miliard $ ročně na exportu ekologicky přívětivých typů vodíku a zásobovat tak světový trh až 33,4 miliony tun vodíku. Ruská vláda plánuje navázat produkci zelené energie na skutečnost, že Evropská unie plánuje zavést speciální daň na dovozy nosičů energie s velkou uhlíkovou stopou. Tato daň by mohla ruské vývozce stát mezi lety 2025-2030 33,3 miliardy eur.

Světovou výrobu vodíku vede Čína s roční produkcí 22 milionů tun, tj. asi jedna třetina světové produkce, tj. dost, aby to pokrylo desetinu její ohromné potřeby energie. Většina čínské produkce je spojena s šedým vodíkem ze spáleného fosilního paliva.

Tato země značně stupňuje další investice do energie ze zeleného vodíku v rámci vládní politiky rozvoje vodíkového průmyslu, jak to bylo uvedeno ve 14. Pětiletém plánu země na roky 2021-2025, kde to bylo stanoveno jako jeden ze šesti prioritních průmyslů budoucnosti. Vodíková aliance Číny předpovídá, že investice do čínského vodíkového průmyslu dosáhnou do roku 2025 1 bilionu yuanů.

Do roku 2030 dosáhne čínská poptávka po vodíku 35 milionů tun, tj. nejméně 5 procent celkové spotřeby energie této země. Nakonec do roku 2050 bude vodíková energie obnášet přes 10 procent čínské spotřeby energie. CITIC Securities odhaduje, že do roku 2050 přesáhne poptávky po vodíkové energii 180 milionů tun. Roční investice vodíkové produkce tedy dosáhne 12 bilionů yuanů. Je to vodíková energie, která se stane hlavním tahounem budoucí světové energetické revoluce.

Lidstvo přijalo rozhodné kroky v boji s klimatickou změnou. Dnes jsou si jak vlády, tak soukromý sektor vědomy kritické role vodíku v energetické rovnováze naší planety.

Ale aby se tento potenciál plně realizoval, tak musí vlády, investoři a průmyslové společnosti z různých zemí pracovat společně na rozšíření vodíkového ekosystému. Kvalita jejich spolupráce umožní, aby se ambiciózní projekty po celém světě naplnily a udělaly z vodíku čistý, dostupný a konkurenceschopný nosič energie budoucnosti.

Djoomart Otorbaev