V minulé části jsem zviditelnil prvních šest triků používaných fact-checkery. Dnes budu pokračovat dalšími sedmi.

Trik č. 7: vylož si nadsázku doslova a pak ji popři

Zdroj: Řetězový e-mail vs. analytický rozbor encykliky Fratelli Tutti

Údajná dezinformace

„Ano, dnes migranti neničí mečem „opevněná města“. To ale není ani nutné. Dnes se demografická válka vede jinou zbraní. Nejjasněji to vyjádřil zesnulý palestinský vůdce Jásir Arafat: „Nejlepší zbraní Palestinců je lůno arabské ženy.“ Děloha, která nese mnoho dětí. Vzhledem k rychlému poklesu stoupenců křesťanství v Evropě, lze říci, že na celém evropském kontinentu bude vládnout islám.“

Reakce fact-checkerů

Toto tvrzení neodpovídá demografické realitě. Podle odhadu Pew Research Center je prognóza nárůstu počtu muslimů muslimů v celé populaci v případě nulové imigrace pro rok 2050 7,4 procenta, střední odhad je 11, 2 procenta a nejvyšší 14 procent. …

U evropské ženy – nemuslimky se v období 2015-2020 čekala porodnost průměrně 1,6 dítěte na matku, zatímco evropské muslimky mají 2,6 dětí. Podle celkové míry porodnosti Pew Research Center pro roky 2015-2020 je míra porodnosti nemuslimského obyvatelstva Francie 1,9, zatímco jedna muslimka porodí v průměru 2,9 dítěte. Z 11,31 milionu obyvatel Belgie je pouze 7,6 % muslimů s mírou plodnosti 2,6. Podle zprávy Pew Research Center je budoucí příliv uprchlíků jedním z určujících faktorů náboženského složení obyvatelstva v Německu. Podle stávajících prognóz bude v roce 2050 podíl muslimů v Německu činit v průměru 10,8 %ve scénáři nulové, střední a vysoké migrace. Ve scénáři vysoké migrace je nejvyšší hodnota 19,7 %. Ve scénáři nulové migrace bude podle Pew Research Center podíl muslimů v Německu v roce 2050 činit 8,7 %.

Z dat je patrné, že muslimky nemuslimské matky „nepřerodí“ a „lůno arabské ženy“ nezpůsobí, že „na celém evropském kontinentu bude vládnout islám“.

Komentář

Je jistě fajn znát tvrdá fakta: Evropanky mají porodnost 1,6-1,9 dítěte na matku, zatímco muslimky 2,6-2,9. Zkuste si, páni fact-checkeři namodelovat exponenciální trendy, ten rozdíl je hrůzostrašný. A když bude podíl muslimů v r.2050 činit 11%, pak to sice nebude většina, ale bude to dost na to, aby se celá Evropa dostala na pokraj občanské války (Francie je v současnosti na 8,8% a občanská válka je na spadnutí). Také je, pochopitelně, nutno vzít do úvahy, že 11% v celé zemi může vе velkých městech znamenat 30-40%. Tvrzení „že na celém evropském kontinentu bude vládnout islám“ je tvrzení metaforické, říká se mu hyperbola (nadsázka). Ale realitu vystihuje velmi přesně.

Trik č. 8: odpověz na něco úplně jiného

Zdroj: ANALÝZA DEZINFORMACE: Sputnik “unikátní technologii dvouvektorového lidského adenoviru a 4,5 dolaru za dávku

Údajná dezinformace

Vakcína používá unikátní technologii dvouvektorového lidského adenoviru, kterou na celém světě pro covid-19 nemá nikdo jiný. Vektory jsou šlechtěné viry, neschopné reprodukce, které nesou genetický materiál koronaviru. Technologie používá dva vektory adenoviru, Ad5 a Ad26, pro první a druhou injekci. Tato technologie pomáhá překonat stávající imunitu vůči adenovirům. Rusko mělo výhodu – pro covid-19 modifikovalo existující dvouvektorové vakcíny platformy vytvořené v roce 2015 pro horečku ebola. Ta prošla všemi fázemi klinického testování a byla použita pro vítězství nad epidemií eboly v Africe v roce 2017.

Reakce fact-checkerů

To, že Rusko použilo vakcínu ještě předtím, než byly k dispozici výsledky rozhodující třetí fáze studie, je jednoznačně v rozporu s lékařskou praxí. Rusko samo si způsobilo problémy tím, že kolem Sputniku V spustilo lživou propagandu: „Už loni v listopadu prokremelská média falešně tvrdila, že ‚EU zahájila jednání‘ s ruským výrobcem vakcíny. Nyní, o čtyři měsíce později, tvrdí, že přezkoumání Sputniku V bylo »odloženo o měsíce«, když ve skutečnosti agentura poskytovala vědecké poradenství a pokyny vývojářům vakcíny. Prokremelští aktéři se tak snaží dodat důvěryhodnost svým tvrzením o politických ‚útocích‘ proti ruské vakcíně. Přesně tento názor vyjádřila arabská stanice ruské RT před několika týdny, když tvrdila, že ‚zpoždění EMA při schvalování Sputniku V je politicky motivované‘, ačkoli v té době výrobce Sputniku V ani nepodal žádost o jeho registraci.‘

Komentář

No, nic proti této odpovědi, je věcná a plná ověřitelných faktů. Snad jen to, že takřka nic z těchto faktů se nevztahuje k původnímu tvrzení o dvou adenovirech. Tato odpověď je tedy naprosto irelevantní.

Trik č. 9: nafoukni chatrný protiargument

Zdroj: LEŽ TÝDNE: Evropská unie bere Česku suverenitu

Údajná dezinformace

… mýtus o tom, kterak zlá EU krade Česku suverenitu a diktuje zákony. Hlavní kritika mířící na Smlouvu o Ústavě pro Evropu mířila na její délku a nepřehlednost, což vyniklo zejména v porovnávaní například s Ústavou Spojených států amerických. EU kritizovali titíž lidé, kteří zároveň tvrdili, že Unie bere členským zemím suverenitu. Jak je to ve skutečnosti?

Reakce fact-checkerů

Členské země jsou v EU suverénními entitami, z nichž každá z nich má právo veta. … jak nám může diktovat, když máme právo veta? Z toho jasně vyplývá, že nám EU nemůže nic “diktovat”, proto také platí, že nám EU nebere naši suverenitu.

Právo veta nadále platí v těchto oblastech:

  • společná zahraniční a bezpečnostní politika (s výjimkou některých jasně vymezených případů, jež vyžadují kvalifikovanou většinu, například jmenování zvláštních zástupců),
  • občanství (udělení nových práv občanům EU),
  • členství v EU,
  • harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se nepřímých daní,
  • finance EU (vlastní zdroje, víceletý finanční rámec),
  • některá ustanovení v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (evropský žalobce, rodinné právo, operativní policejní spolupráce atd.),
  • harmonizace vnitrostátních právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

Komentář

No já vám nevím, ale i bez jakéhokoliv dalšího zkoumání je jasné, že pokud platí právo veta JEN v těchto několika málo partikulárních oblastech, pak jím argumentovat na podporu naší suverenity je nesmírně chatrné. A co všechny další oblasti, kde nás mohou větší země EU bez problémů přehlasovat? Co školství, genderová politika, organizovaný boj proti dezinformacím, domácí násilí, právo nosit zbraň, zelená politika? Je toho bezpočet. Pochopte páni fact-checkeři, já jsem ochoten uznat argument, že třeba i v těchto jiných oblastech, kde právo veta neplatí, jsme suverenitu úplně neztratili. Ale aspoň se, velmi prosím, namáhejte tento argument rozpracovat a předložit!

Trik č. 10: napadni autora

Zdroj: ANALÝZA DEZINFORMACE: “Věda o smrti – americké vojenské biologické laboratoře obklíčily svět”

Údajná dezinformace

Dr. Francis Boyle, prohlásil, že asi 13 tisíc vědců ve 400 laboratořích (200 na území USA) v USA a v zahraničí se zabývá tvorbou nových kmenů vojenských zabijáckých mikrobů (offensive killer germs) odolných vůči vakcínám.

Podle slov Boyleho „americké univerzity už dlouho a rády ochotně dovolují Pentagonu a CIA přetvářet své výzkumné programy… ve vědu o smrti“. Jako příklad uvedl skupinu doktora Jošihira Kawaoky z Wisconsinské univerzity, která dokázala zvýšit toxičnost viru chřipky 200krát. Podle Boyleho jsou Pentagon a CIA „připraveny, chtějí a mohou začít biologickou válku, až se to bude hodit jejich zájmům… Mají anthrax superzbrojní kvality (super-weapons-grade anthrax), který už použily proti nám (proti Američanům. -Red.) v říjnu r. 2001….

Reakce fact-checkerů

Přestože se jedná o profesora mezinárodního práva a aktivistu občanských práv, i bez vzdělání z virologie je některými kruhy doktor Francis Boyle vydáván za experta na bioterorismus. Boyle pracoval mimo jiné v Bosně a Hercegovině, v Amnesty International a také jako poradce Palestine Liberal Organisation. V roce 1989 se skutečně podílel na návrhu Zákona proti biologickému terorismus (BWATA), který byl přijat americkým kongresem a podepsán prezidentem G.H.W. Bushem. Boyle je dlouhodobým kritikem Israele a zahraniční politiky USA. Jeho tvrzení zahrnují, že izraelská rozvědka byla zapojena do bombardování Světového obchodního centra v roce 1993; že SARS, prasečí chřipka a ebola byly geneticky modifikovány; a virus západního Nilu a lymská borelióza unikly z americké biologické laboratoře. Tvrdil také, že zakladatel Microsoftu Bill Gates se „podílel“ na šíření viru Zika….“.

Komentář

No to je super, že víme, co všechno profesor Boyle kde a kdy tvrdil (mimochodem, kdo ví jak to bylo… vytrhnout něco z kontextu a zveličit to není až tak těžké). Ale jak se to, pěkně prosím, vztahuje k jeho výrokům o laboratořích na Ukrajině, které očerňováním jeho osoby, tzv. vyvracíte? Není náhodou ad hominem argument jedním ze známých argumentačních faulů, rutinně vyučovaných v kurzech rétoriky?

Trik č. 11: důkaz kruhem

Zdroj: ANALÝZA DEZINFORMACE: “Věda o smrti – americké vojenské biologické laboratoře obklíčily svět”

Údajná dezinformace

7. dubna Nikolaj Patrušev, tajemník ruské Rady bezpečnosti, v rozhovoru pro deník „Kommersant“ upozornil na skutečnost, podle které po celém světě přibývají v hojném počtu nové biologické laboratoře pod kontrolou USA. A v podstatě také u hranic Ruska a ČLR. Následujícího dne, 8. dubna, oficiální představitel Ministerstva zahraničí ČLR, Zhao Lijian, řekl: „Americká vláda musí mezinárodnímu společenství předložit podrobné informace o experimentech, které uskutečňuje v amerických vojenských biologických laboratořích na Ukrajině a ve Fort Detricku… Spojené státy zbudovaly 16 biologických laboratoří jen na Ukrajině. Proč USA zakládá takové množství laboratoří po celém světě a čím se tam zabývají…?

Reakce fact-checkerů

Rozhovor s tajemníkem ruské Rady bezpečnosti Nikolajevem Patruševem v ruském deníku Kommerssant pokrývá celé spektrum ruského pohledu na geopolitiku, počínaje Ukrajinou a Donbasem až po tvrzení o COVID-19 a obsahuje celou řadu nepodložených tvrzení. Podobně tvrzení Zhao Lijilana v deníku Tass.ru je součástí často šířené dezinformace o amerických vojenských laboratořích v různých zemích (factcheck Bulletin.org, APnews.com) a na Ukrajině, která již byla vyvrácena (web EUvsDisinfo.eu).

Komentář

Odkazování se na jiné zdroje, které údajnou dezinformaci už vyvrátily, je trik velmi prohnaný. Kdo by takové odkazy dále zkoumal, že? Když si ovšem dáme tu práci, zjistíme, že uvedený odkaz na web EUvsDisinfo uvádí jen několik málo dost chatrných argumentů (viz Trik č.12), a pak se odkazuje dále. Odkazy vedou další tzv. vyvrácení v podstatě identických dezinformací na stejném serveru. A ty odkazy obsahují zase další odkazy. Celkem jsem takových vzájemně propletených odkazů na již „vyvrácené“ dezinformace objevil, podržte se, 108! Např. zdezde nebo zde. Ovšem podrobný průzkum ukazuje, že základní argumenty jsou ve všech těchto případech stejné. A, upřímně, stejně chatrné. Nejde tedy o vyvrácení nezávislá, opřená o různorodou argumentaci, ale o opakování jedněch a týchž argumentů ad nauseum. Prostě když budeš stokrát opakovat, že jsi něco vyvrátil, a že jsi to udělal už včera, předevčírem, minulý měsíc a před rokem, třeba ti to i někdo uvěří…

Trik č. 12: ber oficiální prohlášení jako nezvratný důkaz

Zdroj: Dezinformace: od r.2004 bylo na Ukrajině vybudováno 15 vysoce nebezpečných biologických laboratoří

Údajná dezinformace

Po Oranžové revoluci v r.2004 bylo na Ukrajině vybudováno 15 vysoce nebezpečných biologických laboratoří, údajně za účelem studia nových infekčních nemocí, a to pod kontrolou a za peníze americké agentury DTRA.

Reakce fact-checkerů

….Americká ambasáda na Ukrajině opakovaně popřela vybudování vojenských biologických laboratoří na Ukrajině…

Komentář

No, zkusme na chvíli připustit, že Američané skutečně vybudovali pod hlavičkou DTRA na Ukrajině vojenské laboratoře a provádějí v nich armádní výzkum nebezpečných patogenů. Jak si myslíte, páni fact-checkeři, že by v takovém případě reagovala americká ambasáda na Ukrajině? Přiznala by to veřejně a bez obalu? No jistě že ne! Zatloukala by a zatloukala. Stejně tak, jako Američané zatloukali praví stav věcí ve Vietnamu, Afgánistánu, Iránu nebo Guatemale.

Jinými slovy, to, že Americká ambasáda něco pochybného a podezřelého popře, neznamená vůbec ale vůbec nic.

Trik č. 13: věř bezmezně vědě

Zdroj: Vakcína proti Covidu nečiní očkované nebezpečnými pro ostatní lidi

Údajná dezinformace

Sociální média šíří zprávy, že lidé očkovaní proti Covid-19 představují zdravotní riziko pro ty, kdo očkováni nebyli. Příčinou je „šíření“ (sheddding) spike proteinu.

Reakce fact-checkerů

Jamie Scott, emeritní profesorka zdravotnické vědy na Simon Fraser University však tvrdí, že žádný důkaz o šíření spike proteinu neexistuje. „Ve skutečnosti je to naprosto nemožné. Všechny vakcíny způsobují, že buňky produkují pouze spike protein a žádnou jinou část viru. Neexistuje tudíž žádná možnost, jak by se mohl virus prostřednictvím vakcíny šířit,” řekla vědkyně AFP v e-mailu.

Dasantila Golemi-Kotra, mikrobioložka působící na York University v Torontu, AFP prostřednictvím e-mailu sdělila, že „žádný spike protein se po očkování nešíří.” Jedná se prý o „pokřivenou vědu”, protože „i kdyby se spike protein mohl šířit, což nemůže, nebyl by schopen nikoho nakazit.”

Vědkyně dodala: „Proteiny jsou velmi reaktivní a nestabilní molekuly, které nevydrží dlouho samy o sobě. Při trávení je protein zničen v žaludku enzymy a nízkou pH, a pokud je přítomen v těle či pronikne do úst, očí či nosu, je velmi pravděpodobné, že bude stráven enzymy přítomnými v buňkách těchto orgánů.”

Komentář

MRNA vakcína proti Covidu je první svého druhu. Na to, abychom prozkoumali, jak izolovaný spike protein působí, kde v těle se kumuluje, kolik ho tělo po očkování vyrobí, jak rychle se rozkládá a zdali přeci jen není možné, že je obsažen v potu, dechových parách nebo moči, prostě zatím nebylo dost času. Všichni citovaní vědci si určitě za svým názorem stojí, ale jako ve všem, věda jde rychle kupředu. Už se vynořují studie, dokazující, že

Nic z toho v tuhle chvíli není přesvědčivým důkazem sheddingu. Ale je to dost na to, abychom tuhle hypotézu nejen nezavrhovali, ale seriózně zkoumali. Dosáhnout konsensu ve vědě může trvat desítky let. Když jsme na počátku zkoumání něčeho zcela nového, izolované názory několika málo vědců nic moc neznamenají. Vzpomeňme lorda Kelvina, který považoval v r.1895 létání strojů těžších než vzduch za zhola nemožné, a kterého o deset let později bratři Wrightové vyvedli z omylu. Nebo Francouzskou akademii věd, která se shodla na tom, že „kameny z nebe padat nemůžou“. Vyvozovat přesvědčivě z názoru několika vědců, že něco není možné, svědčí minimálně o tom, že autoři ještě nepochopili, že svět není černobílý a cesta k poznání často vede alejí omylů.

Závěr

Pokud někdo bere fact-checking za paušálně důvěryhodný a fact-checkery za výkvět objektivity, doufám, že ho moje příklady alespoň trochu zviklaly. Ve skutečnosti se fact-checkeři nestydí použít v boji proti „dezinformacím“ špinavé triky, které si často v ničem nezadají se způsoby těch, proti kterým bijí na poplach.

Realita je úplně jiná než obraz, který nám tak usilovně vnucují média. Není to tak, že na jedné straně stojí morálně zkažení, intelektuálně zaostalí a zlovolní šiřitele dezinformací, a na druhé straně výkvět profesionálních mediálních analytiků produkující věcnou, objektivní a neprůstřelnými fakty vyztuženou oponenturu. Mnohem spíše se nám rýsuje obrázek, v němž dvě názorově vyhraněné strany bojují stejnými, mnohdy korektními ale mnohdy i nevybíravými metodami, za nadvládu nad informačním polem. „Dezinformátoři“ se pokoušejí co nejrychleji publikovat kde jaký drb odporující oficiálním narativům. Fact-checkeři zase v rychlosti pitvají kde jakou novinku, která odporuje jejich vidění světa a vidění světa jejich chlebodárců.

„Dezinformátoři“ v této informační válce tahají za výrazně kratší konec: nepodporují je masmédia, nemají za sebou bohaté sponzory, banují je sociální sítě, každé jejich slovo pitvá armáda fact-checkerů. To fact-checkeři si užívají nesrovnatelného pohodlíčka: podporují je nadnárodní organizace, nadbíhají jim sociální sítě, poklonkují jim média a koketuje s nimi stát. Je jasné, že znevýhodněná strana se v takovém souboji názorů bude hrát tvrdě a vytáhne často cokoliv, i čistě vybájené fake-news. Je to pochopitelné a reagovat na tuto situaci se teprve učíme. Samozvaní, amatérsky kvalifikovaní, mladí, nezkušení a tudíž ve finále propagandu šířící fact-checkeři ale rozhodně rozumným řešením nejsou.

Ale mnohem důležitější, než řešit, která strana má vlastně pravdu, je bojovat za udržení relativně svobodného prostředí, kde se takovýto argumentační souboj může odehrávat. Připusťme, že „dezinformátoři“ mají pravdu jen v 10%. Jenže těhle 10% je lopotně vyhrabaných z bahnitých mělčin okrajové vědy a ze zarostlých rybníčků obskurních médií, kde publikují zavržení profíci i amatérští nadšenci. Chceme jako společnost o těhle 10% аlternativních názorů přijít? Jakýkoliv šéf moderní firmy vám řekne, že „samorosti“—lidi co mají neotřelé názory a nebojí se je říct nahlas— jsou občas hotový poklad. A stojí za to je v týmu mít a třeba je i královsky platit.

Takže co z toho vyplývá pro nás každého osobně? Neberme fact-checkery jako svatý grál, berme je jako další příležitost naučit se rozlišovat a třídit zrno od plev. Pokud jsem k tomu cíli dnešním článkem napomohl, pak splnil svůj účel.

PS:

Poznámka na okraj. Při řešerši „špinavých triků“ jsem si také udělal obrázek o tom, jak fér naši fact-checkeři jsou. Na mém soukromém žebříčku stojí poměrně vysoko NaPravouMíru; je na nich vidět, že za nimi stojí zahraniční silná mediální skupina. Následují se značným odstupem Manipulatori.cz Jana Cempera. Ovšem úplné manipulační bahno představují Čeští elfové. Jejich rádoby „analýzy“ jsou prošpikované argumentačními fauly doslova na každém kroku a živočišně z nich sálá potřeba „nachytat“ protistranu na doslova čemkoliv. Radím každému, aby se od nich držel co nejdál.

Štěpán Čábelka