Kolegové, lékaři, braňme naše pacienty!

Jestliže pacientovi působí nošení respirátoru nebo roušky zdravotní obtíže, nebo jeho zdravotní stav zhoršuje, je naší povinností to zaznamenat do lékařské dokumentace a vystavit mu potvrzení o zproštění povinnosti zakrytí dýchacích cest.

Chraňme zdraví našich pacientů. Řiďme se Hippokratovou přísahou. Odmítněme zdraví zničujícími příkazy vlády trestně stíhaného premiéra. Nečekejme, až to za nás udělá Nejvyšší správní soud.

null
andrej babiš vrbětice

Jan Hnízdil