Evropská unie udělila podmíněné povolení k nouzovému použití vakcíny Covid-19 po šestitýdenním přezkoumání údajů o bezpečnosti po očkování. (Foto: Flickr)

Systém hlášení nežádoucích účinků EUDRAVIGILANCE dosud obdržel přibližně 20 000 hlášení o úmrtích, která by mohla souviset s vakcínami, a přibližně 700 000 nežádoucích účinků po očkování, z nichž 9 % bylo závažných.

Tyto údaje však podhodnocují skutečný rozsah nežádoucích účinků, protože se neprovádí aktivní sledování.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nedávno aktualizovala seznam nežádoucích účinků vakcín a přidala do něj nová onemocnění.

Navíc trend výskytu infekcí u očkovaných osob v zemích, jako je Izrael a Velká Británie, ukazuje, že samotné vakcíny nejsou účinné proti variantám, které jsou v současnosti rozšířené.

Možné dlouhodobé reakce na mRNA vakcíny, které dosud nebyly nikdy licencovány pro lidi, zůstávají neznámé.

S ohledem na tuto skutečnost Komise:

  1. odebere nebo pozastaví povolení k používání těchto vakcín z důvodu nedostatečné bezpečnosti a účinnosti, pokud jde o prevenci infekcí a nákazy SARS-CoV2;
  2. povolí používání léků, které se osvědčily při léčbě Covid-19, jako je ivermektin, a rozsáhlé protokoly včasné domácí léčby;
  3. Zavede systém aktivního dohledu nad očkovanými osobami, který by poskytoval podporu a usnadňoval nezbytnou léčbu nežádoucích účinků.

Zdroj: europarl.europa.eu