Světové dodavatelské řetězce, stejně jako tomu bylo během vrcholu pandemie, i během zotavování z pandemické ekonomické deprese zachraňuje v největší míře Čína. (Foto: Flickr)

Ne snad, že by se některá z těch krizí brzdících světovou ekonomiku Číně vyhnula. Některé ji často postihnout i v daleko větší míře, než většinu světa, ale obvykle je překoná rychleji, než je tomu jinde, a pak za sebou svět vytáhne k opětovnému růstu.

Momentálně např. Čínu postihuje v nadstandardním měřítku energetická krize a stejně jako zbytek světa např. nedostatek uhlí, které se v krizových okamžicích ukazuje tou nejspolehlivější záchranou energetiky, a musí se k němu uchylovat i ti, co jej chtěli utlumit. Ale rychlost, s jakou tuto krizi řeší, je o dost vyšší než v jiných podobně postižených zemích.

Celosvětově je ovšem jedním z nejvíce rozvrácených průmyslových odvětví automobilový průmysl, který sužuje, jak je notoricky známo, hlavně nedostatek čipů pro automobilní elektroniku. A výrobci čipů na Západě se moc nehodlají uchylovat k výrobám příliš levných čipů s vysokou spolehlivostí a životností, jaké automobilovému průmyslu stačí. K těžce tímto nedostatkem postiženým zemím patří i Česká republika, kde je automobilový průmysl velice významným odvětvím.

Mezi takto postiženými zeměmi je i Čína. Ta nejenže má velký a rostoucí automobilový průmysl ale také na světě největší průmysl elektrických vozidel (NEV), který v září vyprodukoval 2,1 milionu elektro-aut. Čínská výroba všeho byla ve třetím kvartálu postižena různými problémy, které její růst zbrzdily, včetně energetiky a problémů zejména s mezinárodní námořní dopravou.

Ale konkrétně automobilový průmysl výrazně brzdil uvedený nedostatek čipů. Leč Čína navyklá i na různé blokády aj. v takových případech začíná jednat velice rychle, a co se nedá sehnat, v tom si zařizuje soběstačnost. Ve čtvrtém čtvrtletí by v Číně nedostatek čipů už nemusel být tak hrozný, neboť země ho už účinně řeší.

Uplynulé čtvrtletí bylo v průběhu zotavování z pandemické deprese pro Čínu asi nejobtížnější. Světový trh sužuje nedostatek a extrémní ceny různých surovin a přepravních kapacit lodí a přístavů. Leccos z toho přispělo i k těžkému nedostatku energií, ze kterého se naštěstí Čína řadou opatření k zajištění paliv ze zahraničí i z domova rychle vyprošťuje. Proběhly zde totiž obrovité záplavy, které vyřadily část průmyslu, včetně 60 uhelných dolů, což přispělo k nedostatku energie, i vyřazení železniční dopravy přes rozsáhlé záplavové oblasti, takže záložní zásobování uhlím též vázlo. Rychlost meziročního růstu Číny se tudíž zpomalila na jen 4,9 procenta.

Růst se zpomalil, ale nevykolejil, našel si nové cestičky mimo těch neprůchodných a čeká se, že se zase zrychlí. Během celých prvních tří čtvrtletí roku 2021 vzrostla meziročně přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu Číny o 20,1 procenta, kdy některé konkrétní obory vzrostly přímo raketově, jako výroba průmyslových robotů, která vyrostla o 57,8 procenta. Jenže k těm oborům, jejichž růst přímo explodoval, patří i výroba integrovaných obvodů, jež vzrostla o 43,1 procenta.

Výroba automobilů by se díky tomu tedy měla začít oživovat, zvláště NEV, kterých Čína letos zatím vyrobila 18,243 milionů, tj. 7,5 procentní meziroční nárůst a prodala jich dokonce 18,623 milionů tedy 8,7 procentní růst.

Čínský průmysl výroby elektroniky pro vozidla se tedy dostává do mohutného tempa a zůstane-li světový trh těchto součástek stejně volný a stejně lačný jako dosud, tak nejspíš bude otázkou jen nedlouhého času, který bude Čína potřebovat, aby onu bolestivou mezeru na trhu automobilových součástek zaplnila.

Jenže nad světovým automobilovým průmyslem i jinými obory visí další Damoklův meč. Nedostatek hořčíku, kdy veškerý konstrukční hliník, z něhož se dělají bloky motorů, převodovky, rámy, části karoserií, obrub aj. jsou ze slitin hliníku s nenahraditelným hořčíkem. Analytici světových trhů jsou tím zaskočeni a teprve zkoumají možné scénáře, příčiny a reakce na tuto situaci.

Čína je hlavním světovým dodavatelem hořčíku a poslední potíže u ní zřejmě vyvolaly problémy s touto výrobou, která je mj. značně energeticky náročná, a tak by to během energetické krize nemělo tak moc překvapovat. Zase se ukazuje, že jakýkoliv problém, který postihne čínskou ekonomiku, se závažně promítne do potíží světové ekonomiky a bylo by dost šílené zkoušet, Čínu do ekonomických potíží uvrhnout, jak o tom sní někteří jestřábi nebo třeba Soros.

A tento doufejme, že přechodný, problém Číny s výrobou hořčíku a jeho slitin s hliníkem má potenciál zastavit celý světový automobilový průmysl, jak tvrdí analytiky Barclays Amos Fletcher.

Obchody s těmito materiály se zpravidla uzavírají jako dlouhodobé kontrakty, ale např. prezident Matalco Inc. Tom Horter své zákazníky varuje, že jim vyschly zdroje dostupnosti hořčíku a nedaří se jim sehnat jeho nákupy ani pro rok 2022, kdy Matalco je největší severoamerický výrobce ingotů konstrukčního hliníku. A ten teď varuje před hrozícím omezováním své výroby a možností dodávek zákazníkům, jako automobilky.

Výroba hořčíku je velice málo ve světě diverzifikovaná. 85% světové produkce pochází z Číny, přičemž i zde je skoro všechen z městečka Shaanxi v provincii Yulin těžce zasažené energetickou krizí. 70 procent výroby se tedy zastavilo, aby byla energie pro základní potřeby a vznikly zásoby nedostatkového paliva pro energetiku na očekávanou krutou zimu kvůli globálnímu ochlazení v důsledku jevu La Nina, který už vyvolal i ty záplavy, neboť Tichomoří postihuje přímo kolosálně.

Německá asociace obchodníků s neželeznými kovy WV Metalle proto varuje:

„Očekává se, že současné rezervy hořčíku v Německu a po celé Evropě se vyčerpají během pár týdnů, nejpozději do konce listopadu 2021. V takovém případě úzké hrdlo dodávky značných proporcí hrozí ohromnými ztrátami výroby.“

Ozývají se už hlasy, že Evropa tak dopadá, když v ní probíhá de-industrializace a zbavuje se zejména energeticky náročných průmyslů, zvláště když tím dochází ke značnému snížení diverzifikace zdrojů a problémy v jednom městě mohou vyvolat globální rozvrat výroby. Futures na hliník na londýnské burze kovů ze strachu ze z hroucení dodávek hořčíku raketově letí nahoru.

Celý svět teď s napětím čeká, jestli se Číně sužované problémy se zásobováním palivy a očekávaným globálním ochlazením zdaří včas vybřednout z nejhoršího, aby za sebou zase vytáhla svět k dalšímu návratu k prosperitě. Jestli ne, má automobilový průmysl na krku kromě nedostatku čipů i nedostatek hliníku, což jistě postihne i jiné obory.

A ty problémy mohou být i rozsáhlejší. V EU se kvůli hroutící se energetice omezila výroba hnojiv. Jenže je nelze koupit ani z Číny, protože i zde nedostatek uhlí a tedy energie způsobil omezení výroby hnojiv.

Zdroj: cri.cn