Biden podepsal memorandum o poskytnutí útočiště v USA všem občanům Hongkongu, aby mohli z této „katastrofálně nebezpečné země“ uprchnout do bezpečí USA a provokují tímto černým humorem Peking, píše se v článku. (Foto: Flickr)

Když USA selhala jejich hrozba podnikům před děsivě nebezpečným tržním prostředím v ráji podnikatelů Hongkongu a podniky odsud neprchají, naopak se sem hrnou a to do velké míry ty americké, vytáhla americká administrativa další eso z rukávu pro svou hybridní válku proti Hongkongu. Vyzvala obyvatelstvo tohoto ostrova, aby z „pekla“ své vlasti uprchlo do amerického „ráje“ a tam se třeba přidali k hnutí Black Lives Matters nebo k hnutí za zrušení policie či k jiným skupinám, k jejichž protestům se rádi přidávají i různí výtržníci, aby jejich akce využili jako příležitosti k ničení majetku a rabování obchodů. Ti z Hongkongu, kteří při nedávných bouřích podezřele se podobajících barevné revoluci dělali to samé, a teď za to ale sedí, by to možná mohli sice ocenit, ale v USA by se asi dočkali zklamání, když by je tam za to samé zabásli také.

Hongkong se tudíž pro vládu USA formálně stal daleko nebezpečnějším územím než třeba africké státy potýkající se s ozbrojeným odbojem a s teroristickými skupinami typu Boko Haram, protože kdo uteče odsud, nemá automatické právo na bezpečné útočiště v USA. Ani ze zemí jako občanskou válkou zmítaný Afghánistán, který Američané opustili. Ale to „peklo“ v Hongkongu, to už je jiná kategorie nebezpečnosti. Tím, že Hongkong vydal národně bezpečnostní zákon, po kterém si místní podniky a většina obyvatelstva oddychly, že už je zase normální pořádek a nikdo jim nerozbije auto ani nebude ničit metro, se totiž stal „nebezpečnější“ než většina zemí světa, ve kterých probíhá občanská válka.

Biden toto rozhodnutí komentoval slovy: „Čínská lidová republika během uplynulého roku pokračovala ve svých útocích na autonomii Hongkongu, čímž podvrací zbývající demokratické procesy a instituce, omezuje akademickou svobodu a drtí svobodu tisku.“ Všech těch zhruba 10 000 uvězněných po bouřích, proti kterým byly washingtonské bouře na Kapitolu z letošního ledna jen taková rozpustilá besídka, a jimž americká média zlořečí jako hroznému zločinu, jsou prý nevinní bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva odsouzení za pouhou kritiku Pekingu. Skutečnost, že ničili majetek nebo se dopouštěli násilí v daleko větším měříku než američtí odpůrci Bidenova režimu z Kapitolu, se ale nějak opomíjí. A tak je americký krok prý poskytující „zoufalému“ obyvatelstvu tohoto ráje investorů „humanitární“ pomoc ukázkou celému světu, jak jsou ve Washingtonu „hodní“.

Od doby, kdy násilné bouře a okupace veřejných prostor v Honkongu ustaly, zde žádné nebezpečí nehrozí a i v době, kdy ty bouře probíhaly, se to zdaleka neblížilo situaci občanské války, a spíše se to podobalo bouřím hnutí jako BLM v USA či odpůrců lockdownů v Evropě, kvůli čemuž Američany či Evropany nikdo neláká k útěku z jejich domoviny. Také nikdo ze zemí jako Saúdská Arábie, v porovnání s níž je Hongkong ráj liberálních svobod, není lákán k útěkům do zahraničí.

Poněkud se to podobá situaci, kdy kancléřka Merkelová pozvala Syřany do Německa ve zjevné snaze tuto zemi destabilizovat únikem produktivního obyvatelstva způsobujícím zničení země depopulací. Americký ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Ayorkas také „uprchlíkům“ z Hongkongu ve veřejném prohlášení nabídl daleko větší výhody než lidem, v jejichž zemi zuří občanská válka či tam řádí přírodní katastrofa, na které se vztahuje právo na ochranu v bezpečném útočišti jen po dobu trvání této situace. „Obyvatelé Honkongu ve Spojených státech, jejichž odjezd byl odložen, mohou také dostat povolení k zaměstnání, které jim vydá Služba pro občanství a imigraci USA. Spojené státy stojí za lidem Hongkongu a podporují jejich práva a svobody.“

Ale zatímco američtí investoři se do Hongkongu hrnou a národně bezpečnostní zákon je pro ně spíše pobídkou, protože slibuje zase pořádek a stabilitu, tak atraktivita USA pro zbytek světa zdaleka už není tak úžasná, jako bývala, a mladý člověk z Hongkongu s dobrým vztahem k Američanům se radši nechá zaměstnat u sebe doma nějakou tam podnikající americkou bankou, kdy ze svého výdělku zaplatí daleko menší daně, a zůstane doma, kde má sociální a kulturní vazby, a nemusí se na rozdíl od USA bát projít se večer po parku nebo zajít do nějaké čtvrti, protože je to no go zóna.

Jaký to bude mít opravdu účinek lze nejspíš dobře odhadnout, protože USA nejsou první, kdo takovouto populační hybridní válku na Hongkong zkouší. Už od loňského července britská vláda zkouší přesvědčit obyvatelstvo Hongkongu, aby se přestěhovalo do Británie, a vydává všem tamním občanům britské národní zámořské pasy, takže nejenže mají volný přístup do Británie spolu s dalšími právy, ale také rok po jeho vydání mohou dostat britské občanství. Ale ani touha po britském občanství nevylidnila Hongkong, takže jeho obyvatelé také těžko podlehnou svodům stát se v Americe utečenci s výhledem na řadu let čekání na občanství. Asi z toho ale u Západních států bude takové předvádění se ctností a stejně, jako se od nich chce, aby lidi ze Xingjiangu ze „solidarity“ s nimi zbavili obživy bojkotem jejich bavlny, tak se bude chtít, aby se „správňácké“ státy vyhlásily za útočiště pro „ubohé“ lidi z Hongkongu.

Můžeme tedy čekat, že v dohledné době se podobně zachová celá EU nebo alespoň ty státy vyžívající se v předvádění svého vyznání hodnot „svobody, demokracie a lidských práv“ v posledním znění výnosů z kuloárů, v nichž se pod pokličkou peče Západní geopolitika. Lze tedy čekat, že Evropu brzy zavalí vlny uprchlíků „z Hongkongu“ afrického, afghánského aj. vzhledu. Obyvatele skutečného Hongkongu to ale moc lákat nebude, protože jinak by už všichni dávno byli v Británii. I kdyby čirou náhodou k nějakému nadstandardnímu odlivu lidí došlo, bylo by velice snadné takový ostrov zabezpečit, aby k nekontrolovanému úniku lidí nedocházelo. Z toho však ani Hongkong nebo Čína obavy mít nemusí. Pokud odsud budou prchat nějací disidenti aj., tak to místní úřady spíš uvítají, když vyjde levněji zbavit se jich tak, že je pustí pryč, než aby s nimi měli doma problémy.

Zatím kapitál ze Západu hojně poplyne do svého ráje Hongkongu, protože tam je ta pravá svoboda podnikání a skutečně svobodný a férový trh. Čínská vláda vydá pár pohoršených prohlášení a diplomatických nót, ale „za oponou“ se takovému počínání budou spíše chechtat jako projevu bezzubosti jejich geopolitických oponentů. Nicméně úplně neškodné takové počínání není. Znamená to, že jsou tu snahy rozvracet země uprchlickými krizemi a vyvolávat umělé uprchlické vlny.