8 z 31 pacientů zemřeli v berlínském pečovatelském domě poté, co byli očkováni proti své vůli, jak ukazují i video záběry od jednoho pracovníka. (Foto: Facebook)

Ve videu níže se dozvíte detailně o celé situaci, ke které v pečovatelském domě došlo.