V našem světě existuje jeden takový ráj kapitalismu, o jakém všichni podnikatelé sní, který je jakoby vystřižený z učebnic ekonomie o tom, jak by mělo fungovat skutečné tržní hospodářství. (Foto: Flickr)

Sice tam jsou velké korporace a libují si v tamním prostředí, ale světe div se, není tam žádný korporativismus, nýbrž tam funguje svobodný tržní kapitalismus.

Menší podniky tam nejsou plevel, od kterého se musí tržní prostředí plít, aby konkurencí neobtěžovaly velké oligopoly, k čemuž musí korporativistický stát vymýšlet předpisy, jako jsou ty proslulé normy Evropské unie, podle kterých musíte vyrábět kozí sýr v ohromné spoustě oddělených místností, aby nemohla existovat malovýroba a musel to jedině hromadně vyrábět velký podnik. Stát tam nezkouší vybírat daně od méně privilegovaných, aby privilegovanější dostali dotace a státní zakázky na věci, které by jinak levněji obstaral svobodný trh.

Dokonce tam ne příliš dávno snížili podnikům daně, protože stát měl zbytečně přebytkový rozpočet, a tak radši ponechali peníze ekonomice, aby země prosperovala a bohatla. Ta teorie transakčních nákladů, že stát je od toho, aby transakční náklady byly nízké, se tam dodržuje. Stát vám zajistí potřebný legislativní rámec, ve kterém se dobře uzavírají smlouvy, a uplatňuje právo bez nutnosti složitých právních slátanin, kdy skoro vše je ošetřeno a vymahatelné zákonným rámcem. Chcete-li tam postavit mrakodrap, postavíte ho za zlomek času, který by u nás zabralo samotné stavební řízení, neboť správní řízení je tam od toho, aby transakční náklady projektů snižovalo a ne aby je zvyšovalo nekonečným čekáním na razítko.

Podniky celého světa si zde zřizují pobočky nebo off-shorky právě proto, že když chtějí provádět mezinárodní transakce, je to zvláště levé právě odsud a ještě je tu blízko nejrychleji se ekonomicky rozvíjející oblast světa – Indo-pacifický region.

Není to dávno, co se jedna zapálená bojovnice za různé ty hodnoty a práva Západu v tisku rozčilovala, jak kázala někde běžným človíčkům o svobodě, načež se jí nějaká paní zeptala: „A co je to ta vaše svoboda? Dá se to žrát?“ čímž tu kazatelku humanitních hodnot nesmírně rozčílila. Jenže pravá svoboda se „žrát“ dá, a právě toto místo je toho skvělou ukázkou. Tady máte svobodu vytvářet investiční příležitosti a využívat jich, aniž by vám v tom někdo překážel a státní moc je vám přitom ku pomoci a ne, aby vám v tom vadila. Tam je svoboda, ze které se dá prosperovat a bezpečí, že vás nebude šikanovat úředník, ani vás nebude ničit nekalá často státem podporovaná konkurence privilegovaných korporací, jak to známe z korporativističtějších zemí.

Kdybyste se zeptali, co je to za místo, tak vám každý, kdo má ponětí o businessu, bez váhání řekne, že to přeci musí být Hongkong. A tak to skutečně je a ani nedávnými pokusy o barevnou revoluci se to nepodařilo korporativistům ze zahraničí zvrátit a světový business to místo láká neodolatelně dál a samozřejmě, značná část toho businessu je právě z USA, jejichž podnikatelé rádi umisťují svůj kapitál do bezpečí skutečně tržního prostředí, kdy ohledně USA už sama Bidenova administrativa uznala, že Amerika moc férově kapitalistická není, a spouští proto svoji iniciativu na obnovu férové hospodářské soutěže, bez níž se ze stagnace nevyhrabou.

Teď ale americká vláda varuje své podniky i občany před Hongkongem jako nebezpečným místem, neboť „objevila“, že Hongkong je pro investory strašně ohrožující a že bezpečné není ani tam cestovat a přebývat, i když v Hongkongu může klidně mladá žena jít v noci beze strachu parkem, což by v USA nedopadlo nejspíš dobře. Zjištění Washingtonu jsou samozřejmě stejně spolehlivá, jako „objev“, že pandemii ze všech zemí na světě nejlépe zvládly Spojené státy. A také za tu „hrůzu“, co v Hongkongu panuje, uvalily na některé činitele místní vlády sankce, takže z tohoto dosavadního ráje kapitalismu zkouší udělat „další Xinjiang“.

Nepochybně se tím v očích businessu celého světa i domácího zase zesměšnili a odhalili, jako tyrani neštítí se ničeho ani pod záminkou, jejíž falešnost je do očí bijící, když tím zločinem má být Národně bezpečnostní zákon, který si USA v podstatě samy vynutily svými pokusy vyvolat v Hongkongu barevnou revoluci a také svým zvykem šikanovat kohokoliv pod jakoukoliv záminkou, zvláště když ten zákon atraktivitu Hongkongu pro zahraniční kapitál nijak nezmenšil a vzhledem k obavám z barevných revolucí ji u businessmanů spíše zvětšil, jak na to v reakci na americké sankce poukazuje i hongkongská vláda.

Teď tedy vyhlášením sankcí 16. července zkouší USA business z kapitalistického ráje Hongkongu vyhnat do korporativistických pekel děsivými bájemi jak o Xinjiangu i náznaky, že toho, kdo nebude upřednostňovat korporativismus před svobodným hongkongským trhem, může čekat šikana.

Hongkongská vláda poukazuje, že obětmi těchto opatření budou především americké podniky a američtí občané žijící či působící v Hongkongu. Jenže korporativistům z USA možná právě o to jde, aby potrestali ty, kdo dezertují z jejich feudalizovaného trhu na svobodný trh v Hongkongu. USA také hrozí, že ti, kdo budou dále v Hongkongu podnikat nebo tam mít zaměstnance tím ohrožují svoji reputaci, ekonomické bezpečí a nesou právní rizika. Což jistě tak trochu zní jako, že upadnou v nemilost a mají v USA očekávat šikanu. Pokud by se někdo od Hongkongu nechal odradit, může to být jen ze strachu ze Strýčka Sama a ne z prostředí v Hongkongu. A Čína ani Hongkong určitě kvůli tomu nezakotví do svých zákonů právo na barevnou revoluci a nenechají se odradit od odvetných opatření za vlastní šikanu ze zahraničí.

A komu tím tedy USA nejvíce ublíží. Čínský mluvčí pro Hongkong a Macao v tom má jasno: „Krokem USA opovrhujeme a pevně věříme, že jejich akce jen urychlí hroucení těch jejich zástupců v Hongkongu, co tu pořádají nepokoje. Ti se tím střelili do vlastní nohy.“

Čínští a hongkongští činitelé samozřejmě upozorňují i na takové pro USA podružné skutečnosti, že zavedená šikana je v rozporu s mezinárodním právem, ale i na to, že nikdo v Číně, v Hongkongu ani ve vlastní domácí komunitě businessmanů, co v Hongkongu či v Číně podnikají, tím nenabyde dojmu, že je USA tímto chtějí nějak ochránit či osvobodit, naopak, velice spolehlivě všechny takové proti sobě nahněvaně postaví.

„Toto odhaluje, že počínání USA slouží jen jako zastrašování zahraničních investorů, aby tak sabotovali prosperitu a stabilitu Hongkongu a podvraceli rozvoj Číny,“ hodnotí to mluvčí.

Také vydali prohlášení, že Čínu zlo nevyděsí a nepoddá se mu. „Věříme, že americká nespravedlnost se ukáže zkázonosná spíš pro ně, Čína se bude proti americké bezohlednosti bránit,“ praví v něm.