Světová banka dnes oznámila dodatečné a přeprogramované financování ve výši téměř 200 milionů dolarů na podporu ukrajinských sociálních služeb pro zranitelné osoby. (Foto: Flickr)

Tato částka doplňuje částku 723 milionů dolarů, která byla pro Ukrajinu a její obyvatele mobilizována minulý týden a z níž již bylo Ukrajině vyplaceno 350 milionů dolarů. Toto financování je součástí balíčku podpory ve výši 3 miliard dolarů, který skupina Světové banky již dříve oznámila, že pro Ukrajinu připravuje na nadcházející měsíce.

Celková suma podpory, kterou Světová banka pro Ukrajinu mobilizovala, nyní činí více než 925 milionů dolarů. V rámci mobilizace přispělo Rakousko částkou 10 milionů eur (v přepočtu 11 milionů USD) do svěřeneckého fondu pro více dárců (MDTF), který Světová banka zřídila s cílem usnadnit Ukrajině směrování grantových prostředků od dárců. Tím se celková částka MDTF zvýšila na 145 milionů USD.

„Probíhající válka má i nadále vážné lidské náklady a způsobuje nedostatek finančních prostředků, který ohrožuje schopnost zranitelných lidí na Ukrajině uspokojovat základní potřeby,“ uvedl prezident skupiny Světové banky David Malpass. „Tato rychlá podpora pomůže překlenout tyto mezery v době extrémního rozvratu, kdy pracujeme na širším úsilí o podporu Ukrajiny a regionu.“

Ačkoli plný dopad zůstává nejistý, ruská invaze na Ukrajinu způsobuje rostoucí počet civilních obětí, ničí zdroje obživy a poškozuje kritickou civilní infrastrukturu, včetně domů, vodovodů a kanalizací, škol, zdravotnických zařízení a dálnic.

Zdroj: worldbank.org