Lékaři a vědci zaznamenávají po injekcích COVID-19 nárůst reaktivace viru planých neštovic, známého jako varicella-zoster virus (VZV). (Foto: Youtube / ilustrační)

Virus planých neštovic je jedním z osmi známých herpetických virů, které infikují člověka. Poté, co se člověk nakazí planými neštovicemi a zotaví se z nich, virus nikdy neopustí tělo, ale po letech zůstane spát v nervovém systému, dokud se znovu neaktivuje jako pásový opar neboli herpes zoster (HZ).

Federální zdravotnické úřady tvrdí, že mezi injekcemi COVID-19 a pásovým oparem není žádná souvislost, ale studie ukazují, že u osob, které dostaly vakcínu, je vyšší výskyt pásového oparu.

Izrael byl jednou z dřívějších zemí, která zveřejnila sérii případů šesti žen (ze 491 účastnic) s autoimunitním onemocněním, u nichž se pásový opar objevil 3 až 14 dní po podání první nebo druhé dávky injekce COVID-19 společnosti Pfizer. U žádné z 99 účastnic v kontrolní skupině se pásový opar nevyvinul. Studie byla publikována v časopise Rheumatology v dubnu 2021.

„Pokud je nám známo, v klinických studiích vakcíny COVID-19 na bázi mRNA nebyly hlášeny žádné případy kožní vyrážky podobné varicelle ani HZ a naše série případů je první, která toto pozorování uvádí u pacientů v relativně mladém věku: Autoři napsali: V této sérii se objevují případy, kdy se jedná o očkování proti viru HIV, a to v rozsahu 36-61 let, průměrný věk 49 ± 11 let.

Doufali, že zveřejnění této série případů „zvýší povědomí o možné příčinné souvislosti mezi očkováním vakcínou COVID-19 jako spouštěčem reaktivace HZ u relativně mladých pacientů se stabilním AIIRD [autoimunitní zánětlivé revmatické onemocnění]“.

Muž s jizvou po pásovém oparu 21. června 2022. (Meiling Lee/The Epoch Times)
V jiné případové studii z Tchaj-wanu vědci informovali o třech zdravých mužích ve věku 71, 46 a 42 let, u kterých se dva až sedm dní po první dávce injekce přípravku Moderna nebo AstraZeneca COVID-19 objevil pásový opar.

„HZ se často neobjevuje po podání jiných druhů očkování,“ napsali výzkumníci. „Domnívali jsme se však, že by mohla existovat souvislost mezi vakcínou COVID-19 a vznikem HZ.“

„Jedním z důvodů je krátké zpoždění nástupu po očkování. Druhým důvodem je, že tito tři pacienti byli imunokompetentní,“ dodali.

Dosud nejrozsáhlejší studie založená na reálných datech (pdf) více než dvou milionů pacientů zjistila, že mezi očkovanými (kteří dostali injekci COVID-19 do 60 dnů) byl vyšší výskyt pásového oparu než ve skupině neočkovaných, u nichž byl pásový opar diagnostikován do 60 dnů od návštěvy zdravotnického zařízení z jiného důvodu.

Podle výzkumníků bylo riziko vzniku pásového oparu vypočteno na 0,20 % u skupiny očkovaných a 0,11 % u neočkovaných a „rozdíl byl statisticky vysoce významný“.

Reaktivace viru varicella-zoster se zdá být potenciálním ADR [nežádoucím účinkem léku] vakcín COVID-19, přinejmenším u přípravků na bázi mRNA LNP,“ napsali autoři a dodali, že „očkování proti COVID-19 zřejmě potenciálně zvyšuje riziko precipitace HZ [herpes zoster]“.

Dr. Richard Urso, oftalmolog a specialista na návrh a léčbu léků, řekl v dubnu 2022 v pořadu „American Thought Leaders“ televize EpochTV, že ze tří až pěti pacientů, které týdně vidí s dlouhodobým výskytem COVID nebo s problémy po očkování proti COVID-19, „se u obrovského množství z nich reaktivuje Epstein-Barrová, herpes simplex, herpes zoster, CMV“.

Bez ohledu na nárůst hlášení pásového oparu po zavedení očkování COVID-19 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) tvrdí, že nezjistil žádný bezpečnostní signál mezi oběma očkováními.

„Úřad FDA nezaznamenal bezpečnostní signál pro pásový opar/herpes zoster po podání schválených nebo povolených vakcín COVID-19,“ uvedla Abby Capobianco, tisková mluvčí FDA, minulý měsíc prostřednictvím e-mailu pro The Epoch Times a dodala, že agentura „bude i nadále pečlivě sledovat bezpečnost těchto vakcín“.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) rovněž tvrdí, že „v současné době neexistuje žádná souvislost“ mezi vakcínami COVID-19 a reaktivací viru planých neštovic.

Meiling Lee