Podle nové vědecké studie jsou ledovce na Antarktidě stále zdrojem radioaktivního záření. Důvodem je testování jaderných zbraní, které Američané provedli v polovině minulého století. (Foto: ICAN)

Nová vědecká studie odhalila, že obří ledovce na Antarktidě stále vypouštějí radioaktivní chlór, a to v důsledku testování jaderných zbraní, které bylo realizováno v 50. letech. Studie byla zveřejněna v odborném časopise Journal of Geophysical Research.

Uvádí se, že Mélanie Baroni, geovědkyně z Evropského střediska pro výzkum a výuku v oblasti geověd a životního prostředí v Aix-en-Provence (Francie), spolu se svými kolegy zkoumali emise chloru v různých částech Antarktidy. Konkrétně pak v oblastech, kde jsou roční sněhové srážky vysoké, a v oblastech, kde jsou nízké.

Vědci běžně používají radioaktivní izotopy k tomu, aby určili stáří ledu. Dělají tak pomocí vrtů do ledovců, a to jako součást výzkumu týkajícího se záhad minulosti zemského klimatu.

Některé izotopy chlóru, např. chlór-36, v přírodě vznikají přirozeně, ale mohou být produkovány i během jaderných výbuchů, když neutrony reagují s chlorem v mořské vodě. Odborníci nyní zjistili, že vysoká hladina chlóru-36 je stále přítomna poblíž hladiny ledu, a to v oblasti s nízkými sněhovými srážkami.

Dříve byly radioaktivní prvky pozorovány také během sněžení poblíž ruské výzkumné stanice Vostok.  

„V globální atmosféře se už nenachází žádný nukleární chlór-36. Proto bychom měli pozorovat přirozenou hladinu chlóru-36 všude,“ řekla Baroni, spoluautorka nové studie.

​Vědci spatřili kromě izotopů chlóru-36 také berylium-10, které rovněž po jaderných zkouškách zůstalo ve sněhu Antarktidy. Před několika lety množství těchto izotopů v atmosféře nad Antarktidou desetkrát překročilo normu.

Autoři studie tvrdí, že zpozorované záření nemůže vážně poškodit zemskou atmosféru. Daný objev však připomíná, jak dlouho mohou trvat účinky jaderných výbuchů.

Připomeňme si, že v období od roku 1948 do roku 1958 provedla americká armáda několik desítek jaderných výbuchů na tichomořském atolu Eniwetok. Ten se nachází asi 3 500 km jihovýchodně od Japonska a 2 000 km severovýchodně od státu Papua-Nová Guinea. Přímá vzdálenost od Antarktidy k atolu Eniwetok pak činí nejméně 9 000 km.

Zdroj:  sciencealert.com