Vědci se při studiu „něčeho jiného“ souvisejícího s hepatitidou rozhodli otestovat vzorky krve svých pacientů, kteří se nechali očkovat vakcínou COVID-19 s mRNA, na přítomnost mRNA vakcíny. (Foto: Flickr)


Jejich přístup byl komplexní:

  • Aby měli kontrolní skupinu, zkoumali očkované i neočkované osoby.
  • Rozlišovali mezi mRNA vakcíny a virovou RNA Sars-Cov-2.
  • Dbali na to, aby se kontaminanty neprojevily jako pozitivní čtení vakcinační mRNA.
  • Ve svých analýzách rozlišovali mezi genetickými kódy mRNA vakcíny Moderna a Pfizer. Tyto dvě vakcíny kódují stejné proteiny hrotu, ale obsahují různé nukleotidy (tomu se říká kodonová optimalizace).

Tohle je to, co zjistili:

Překvapivě jsme našli fragmenty mRNA vakcíny COVID-19 až 28 dní po očkování v krvi pacientů s chronickým HCV očkovaných mRNA vakcínami od společností Pfizer-BioNTech i Moderna.

ze 108 vzorků pacientů mělo 10 vzorků (9,3 %) částečné nebo až úplné sekvence mRNA vakcíny (obr. 1), identifikované od jednoho do 28 dnů po očkování. Mezi zjištěnými nukleotidovými sekvencemi mRNA nalezenými v plazmě a specifickou mRNA podané vakcíny byla ~100% identita. U 10 vzorků byl k dispozici medián 5,5 milionu párů surových čtení (viz tabulka S1). Šíře a hloubka pokrytí sekvencí mRNA vakcíny se pohybovala od úplnosti, resp. > 20 000, až po krátké fragmenty s hloubkou pokrytí 100 (obr. 1). Žádná z negativních ani HCV pozitivních kontrol neměla odpovídající čtení SARS-CoV-2.

Vzorky krve obsahující mRNA vakcíny identifikovali až 28 dní po podání dávky vakcíny.

Nejsem si jist, jak bylo 108 vzorků časově rozloženo. Nevíme tedy s jistotou, zda má mRNA v krvi mnohem méně pacientů do 28. dne ve srovnání například se 14. dnem. Různé vzorky (srovnejte vzorek ze 14. dne od jednoho pacienta se vzorkem z 15. dne od jiného pacienta společnosti Pfizer) obsahují divoce nekonzistentní množství mRNA. Pokud bych si měl tipnout, kdyby bylo analyzováno více vzorků, autoři by u různých osob zjistili značně rozdílné množství mRNA, a to i pro stejné dny odběru vzorků po vakcinaci.

Je očkovaná krev prostá vakcíny COVID?

Tato otázka je řečnická a výše uvedená studie prokázala, že odpověď zní ne.

MRNA vakcíny Covid je v krvi některých očkovaných přítomna nejméně 28 dní (to je maximum, které autoři studie testovali).

Je taková krev bezpečná nebo nebezpečná? Na tuto otázku nemohu odpovědět pouze na základě výše uvedené studie. Byl však popsán smutný příběh dítěte, u kterého se po transfuzi očkované krve vytvořila krevní sraženina a zemřelo.

Podle výsledků studie mohlo být 9,3 % vzorků očkované krve kontaminováno mRNA vakcíny Covid.

Je možné, že „dítě Alex“ bylo jedním z nešťastných příjemců krve, která měla velké množství mRNA vakcíny Covid.

Dobrá zpráva pro očkované osoby

Navzdory vyvrácení mýtu o „vakcíně, která zůstává v místě vpichu“ a dalšího mýtu „očkovaná krev neobsahuje mRNA vakcíny“ studie také ukazuje, že v 98 vzorcích ze 108 NEBYLA zjištěna mRNA vakcíny. To znamená, že ačkoli bychom měli být naštvaní, že nám lžou, většina lidí, kteří dostali vakcíny Covid, neměla krev kontaminovanou vakcínou. Pouze menšina (a to značná) ano.

Obavy o zdraví očkované krve

Jak víme, obavy lidí z přijímání transfuzí krve očkované vakcínou Covid nejsou neopodstatněné. Studie ukázala, že 9,3 % vzorků krve obsahuje nanočástice mRNA z vakcíny Covid. S odstupem času od poslední dávky však množství kontaminace pravděpodobně klesá co do množství i četnosti výskytu.

Problémem je, že nikdy nevíme, jakou krev dostáváme!

Odmítnout tolik potřebnou transfuzi krve je také velmi riskantní. Transfuze se přece podávají, když příjemci hrozí smrt. To vše vysvětluje silnou poptávku po neočkované krvi.

Co si myslíte, že bychom s tím měli dělat?

Zdroj: igorchudov.substack.com